-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις του μαθήματος "Δερματολογία"

Τμήμα Ιατρικής

22.09.2023

 

Λάρισα, 18-09-2023 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα της «ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023, να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία της Δερματολογικής Κλινικής στο τηλέφωνο 2413502755 ή να το δηλώσουν ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 στη γραμματεία της Δερματολογικής Κλινικής (vaigglez@uth.gr)

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν προφορικά με φυσική παρουσία την Παρασκευή 22.9.2023 στο ΠΓΝ Λάρισας, Γραφεία Διευθυντών ν.7, 2ος όροφος).

Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει -υποχρεωτικά- να έχουν μαζί τους:

Τη φοιτητική τους ταυτότητα, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση με τον Αριθμό Μητρώου του κάθε εξεταζόμενου.

Την ειδική κάρτα παρουσιών για τη συμμετοχή στην κλινική άσκηση, την οποία θα παραδίδουν στον διδάσκοντα πριν ξεκινήσει η εξέταση.

Ανακοίνωση pdf

 

Από τη Γραμματεία της Κλινικής