-->

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

img

Καζάνα Ευθυμία

ΙΔΑΧ


Τομέας Μορφολογίας


Κατσίγρα - Λάρισα

   Τηλέφωνα

  • Εργαστήριο Ιστολογίας - Κατσίγρα
    5668
    email: efkazana-at-uth.gr


  • Προθέματα Τηλεφώνων:
    Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
    Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ