Νέα Τμήματος Ιατρικής

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) – Ημερίδα με θέμα: «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ – Σύγχρονες Δομές Υποστήριξης Καινοτομίας»

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑνακοινώσειςΣυνέδρια - Εκδηλώσεις

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) – Ημερίδα με θέμα: «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ – Σύγχρονες Δομές Υποστήριξης Καινοτομίας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                        Αθήνα, 26/4/2024

——————————————————————————————————-

Ημερίδα με θέμα:

ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Σύγχρονες Δομές Υποστήριξης Καινοτομίας

17 Μαΐου 2024

Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Λεωφ. Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα

————————————————————————————————————————

Τα Κέντρα Ικανοτήτων είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα τα οποία δημιουργήθηκαν για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών/ προϊόντων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» συστάθηκαν δέκα (10) νέες νομικές οντότητες-Κέντρα Ικανοτήτων από δυναμικές επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες σημαντικών τομέων της χώρας, κρίσιμων για την κοινωνία και την εθνική οικονομία. Αφορούν στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3):  Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Υγεία & Φάρμακα και Υλικά – Κατασκευές.

Η Δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δέκα ενταγμένων έργων της Δράσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η ταυτότητα και οι καινοτόμες υπηρεσίες/προϊόντα που έχει αναπτύξει και είναι σε θέση να παράσχει το κάθε Κέντρο Ικανοτήτων, οι ομάδες ωφελούμενων/χρηστών, στις οποίες απευθύνεται προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, και τέλος οι μέχρι τώρα ενέργειες του για διείσδυση στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με τους εκπροσώπους των Κέντρων Ικανοτήτων, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο αίθριο του αμφιθεάτρου, με σκοπό την περεταίρω ενημέρωσή τους στη λειτουργία και τις εξειδικευμένες δυνατότητες του κάθε Κέντρου.

Σχετικά με την Δράση και τα αποτελέσματά της μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://gsri.gov.gr/protovoulies-draseis/drasi-kentra-ikanotiton/

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης μπορεί να γίνει τόσο δια ζώσης  όσο και εξ αποστάσεως, μέσω:

α) του παρακάτω συνδέσμου με δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής στο ZOOM Meeting: https://zoom.us/j/93685380990?pwd=RWZQbkNFaWY3VW5GcHpFQ0FqZWNCUT09

είτε

β) του συνδέσμου live streaming από το κανάλι YouTube της ΓΓΕΚ με δυνατότητα απλής παρακολούθησης: https://www.youtube.com/watch?v=ehAoKrR3XJg

Παρακαλούμε, ενημερώστε για τον τρόπο συμμετοχής σας (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) με τη συμπλήρωση της παρακάτω online φόρμας: https://form.jotform.com/241092205972353

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με  τα στελέχη της ΓΓΕΚ:

Κοκκινάκου Ρεβέκκα: r.kokkinakou@gsrt.gr, τηλ: 2131300 134

Ποταμιάνος Κων/νος: k.potamianos@gsrt.gr, τηλ: 2131300 137

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) // Email: gsrt@gsrt.gr // http://www.gsri.gov.gr

Επισυνάπτονται:

Πρόγραµµα

Δελτίο τύπου

Πρόσκληση

 

 

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο