Νέα Τμήματος Ιατρικής

Προκήρυξη για τη θέση Διευθυντή/ριας του Εργαστηρίου “Ιατρικής Πληροφορικής και Εφαρμογές Βιοϊατρικής Απεικόνισης”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑνακοινώσειςΠροκηρύξεις

Προκήρυξη για τη θέση Διευθυντή/ριας του Εργαστηρίου “Ιατρικής Πληροφορικής και Εφαρμογές Βιοϊατρικής Απεικόνισης”

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Λάρισα, 25 Ιανουαρίου 2024
Αρ. Πρωτ.: 1298

O Διευθυντής του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4957/2022, του άρθρου 4 του ΜΕΡΟΥΣ Β της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Επικράτειας καθώς και το κεφάλαιο Ε της με αριθμό πρωτοκόλλου 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη Διευθυντή/ριας
του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής – Εφαρμογών Βιοϊατρικής Απεικόνισης
του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

για θητεία τριών (3)ετών, από 29/04/2024 έως 28/04/2027, στις 21 Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 έως 12:00.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Διευθυντή υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση athanas@uth.gr, έως και την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Η παραίτηση του υποψηφίου γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση athanas@uth.gr, η οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι., ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.

PROKHRYJH_THESHS_DIEYUYNTH_ERGASTHRIOU_IPEBA

1β. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ι.Π.Ε.Β.Α.

1γ. Υπεύθυνη Δήλωση

 

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο