Εξοπλισμός Κοινής Χρήσης

Εξοπλισμός Κοινής Χρήσης

foititikoi-sullogoi
Εξοπλισμός (Κοινής Χρήσης) Τμήματος Ιατρικής (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 το Τμήμα Ιατρικής, ΠΘ παρέλαβε τον κάτωθι, κοινής χρήσης, εξοπλισμό:

  1. Σύστημα αυτόματης ηλεκτρονικής ανάλυσης εικόνων,
  2. Σύστημα υγρής χρωματογραφίας (HPLC)
  3. Σύστημα μικροσκοπίου φθορισμού FISH
  4. Σαρωτή μικροσυστοιχιών

Ο εξοπλισμός με αύξων αριθμό 1, 2 & 3 βρίσκεται στο Εργ. Βιοχημείας και ο εξοπλισμός με αύξων αριθμό 4 βρίσκεται στο Εργ. Παθολογικής Ανατομικής.

Με την υπ. αριθμ. 6102/31.12.2013 επιστολή του Προέδρου του Τμ. Ιατρικής Καθ. Ι. Στεφανίδη, υπεύθυνοι συνεννόησης για την κοινή χρήση του άνωθεν εξοπλισμού έχουν οριστεί οι κ.κ.:
 
 
 
Από τη Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο