ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

SURGERY

Lesson Code: KA0200

Professor in charge: Zacharoulis Dimitrios, Professor

Other Teachers: KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΠΕΤΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΟΥΛΤΣΙΔΗ, IΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΛΟΥΔΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΟΜΠΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΤΙΝΤΑΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ,ΕΥΘΥΜIΟΥ ΜΑΤΘΑIΟΣ

ECTS: 15.00

Type|Type of Course: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Teaching Semester: 12o Εξάμηνο

Hours per week: 30 Ώρες

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 382 Ώρες

Prerequisites: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Χειρουργική Σημειολογία ii. Χειρουργική Ι iii. Χειρουργική ΙΙ

Language of Instruction: ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ

Available for Erasmus: YES

Semester Lectures: Details/Lectures

Teaching Method: Η εκπαίδευση γίνεται σε ομάδες υπό την επίβλεψη υπευθύνου μέλους ΔΕΠ και κάθε φοιτητής παρακολουθεί υπεύθυνα συγκεκριμένους ασθενείς Ανάλυση κλινικών περιστατικών και αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος της κλινικής. Συμμετοχή των φοιτητών στις ιατρικές επισκέψεις στην κλινική, στις δραστηριότητες του τμήματος επειγόντων περιστατικών και των εξωτερικών ιατρείων καθώς και τις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος ενεργά

Evaluation Method: Υποχρεωτική παρουσία στις διαλέξεις των μαθημάτων
Προφορικές Εξετάσεις 100%

Objective Objectives/Desired Results: 1. Η εξοικείωση των φοιτητών με την διάγνωση και αντιμετώπιση των χειρουργικών αρρώστων.
2. Η συμμετοχή των φοιτητών σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάρια ή συνέδρια που οργανώνονται από την Xειρουργική Κλινική.
3. Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κλινικής ως δόκιμοι ιατροί.

General Skills
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων νέων τεχνολογιών
• Decision making
• Εργασία δε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία δε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παραγωγή νέων ερευνητικών τεχνικών


Course URL : https://www.med.uth.gr/DetailsLesNew.aspx?id=106

Course Description:


Recommended reading: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Current Σύγχρονη Χειρουργική Διάγνωση και Θεραπεία 3η έκδοση Doherty Gerard
2. Γενική Χειρουργική, Ι. Δ. Κανέλος
3. Kλινική Χειρουργική, M.M. HENRY, J.N. THOMSON


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο