ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙΙ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙΙ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙΙ

Lesson Code: MP0103

Professor in charge: Sgantzos Markos, Associate Professor

Other Teachers: Βάσιου Αικατερίνη, Ζιμπής Αριστείδης

ECTS: 7.00

Type|Type of Course: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Teaching Semester: 4o Εξάμηνο

Hours per week: 6 hours

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 154 Ώρες

Prerequisites: OXI

Language of Instruction: Greek and/or English

Available for Erasmus: YES

Semester Lectures: Coming Soon…

Teaching Method: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Power point Videos animations προγράμματα Quiz σε H/Y ή tablet

Evaluation Method: – εξετάσεις στην ύλη του εργαστηρίου και του φροντιστηρίου
– Γραπτή εξέταση
The general assessment criteria are analyzed during the introductory course.

Objective Objectives/Desired Results: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στην Ανατομία του Νευρικού Συστήματος.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις στην Ανατομική του κεντρικού και του περιφερικού Νευρικού Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων καθώς και την γενική εμβρυολογική ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων.
Ο φοιτητής θα εκτεθεί στις δομές του ανθρωπίνου σώματος όπως αυτές αναπαριστώνται στους μονιμοποιημένους εγκεφάλους, στις διατομές μονιμοποιημένων εγκεφάλων στα αστικά προπλάσματα του εργαστηρίου ανατομίας, και σε εικόνες ανοσοϊστοχημείας που διαθέτει το εργαστήριο ανατομίας.

Upon successful completion of the course, the student will be able to:
Έχει κατανοήσει και να έχει βασικές γνώσεις στη Νευροανατομία και ειδικότερα, τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, τη φαιά και τη λευκή ουσία, τη νευρομυϊκή σύναψη, τα περιφερικά νεύρα και πλέγματα, το νωτιαίο μυελό, τον προμήκη μυελό, τη γέφυρα, τον μέσο εγκέφαλο, το διάμεσο εγκέφαλο και τον τελικό εγκέφαλο τις μήνιγγες & τα αγγεία, τις κοιλίες το αυτόνομο νευρικό σύστημα, τα εγκεφαλικά νεύρα και τα αισθητήρια όργανα


Course URL :

Course Description:


Recommended reading: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : – Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές
Power Point notes and files
Additional Bibliography:
-Νευροανατομία, 5η έκδ./2021, John D. Martin
-Νευροανατομία, 1/2011, Johnson
-Κλινική Νευροανατομία, 1η έκδ./2013, Waxman St.
-Κλινική νευροανατομική, 1η έκδ./2008, Snell Richard
-Εγχειρίδιο Περιγραφικής Ανατομικής, 4η έκδ./2023, Platzer, Fritsch, Kuhnel, Kahle, Frotscher


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο