PRE-EDUCATION PATHOLOGY

ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

PRE-EDUCATION PATHOLOGY

Lesson Code: PTH0200

Professor in charge: Irini Rigopoulou, Professor

Other Teachers: Κλινικές ασκήσεις: Γ. Νταλέκος , Α. Καψωριτάκης, Γ. Κ. Μακαρίτσης , Ε. Ρηγοπούλου, Δ. Μπόγδανος, Α. Κωτσάκης, Κ. Ζάχου, Θ. Ελευθεριάδης, Χ. Κατσιάρη, Ν. Γατσέλης , Γ. Ντάιος, Α. Μπαργιώτα, Ν. Γιαννακούλας , Ε. Σαλούστρος, Ι. Πανταζόπουλος, Α. Μανωλάκης, Φ. Κοίνης, Γ. Εφραιμίδης. Διαλέξεις από αμφιθεάτρου: Ι. Στεφανίδης, Ε. Ζακυνθινός , Α. Καψωριτάκης, Γ. Βασιλόπουλος, Ζ. Δανιήλ, Κ. Μακαρίτσης , Ε. Ρηγοπούλου, Δ. Μπόγδανος, Κ. Ζάχου, Ν. Γατσέλης ,Γ. Ντάιος, Α. Μπαργιώτα, Ν. Γιαννακούλας , Χ. Κατσιάρη, Ε. Δαρδιώτης, Α. Μανωλάκης

ECTS: 6.00

Type|Type of Course: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Teaching Semester: 5o Εξάμηνο

Hours per week: 6 hours

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 161 Ώρες

Prerequisites: Ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα: i. Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος ii. Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων iii. Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων iv. Φυσιολογία Συστημάτων v. Νευροφυσιολογία και Φυσιολογία των Ενδοκρινών vi. Φαρμακολογία Ι

Language of Instruction: Ελληνική (Ωστόσο προσφέρεται η δυνατότητα διδασκαλίας στην Αγγλική γλώσσα στους αλλοδαπούς φοιτητές και στα πλαίσια της ανταλλαγής φοιτητών στο Πρόγραμμα ERASMUS και στις ανταλλαγές φοιτητών στο πρόγραμμα της HELMSIC).

Available for Erasmus: YES

Semester Lectures: Details/Lectures

Teaching Method: Διαλέξεις είτε από αμφιθεάτρου είτε διαδικτυακά μέσω ειδικής πλατφόρμας δεν είναι υποχρεωτικές. Τα κλινικά φροντιστήρια (κλινική άσκηση) διενεργούνται παρά την κλίνη του ασθενούς και είναι υποχρεωτικά. Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα απαραίτητα συγγράμματα του μαθήματος. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Όλες οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το PowerPoint. Οι ως άνω διαλέξεις των μαθημάτων είναι αναρτημένες στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής (eclass) και της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Τέλος το Email του υπευθύνου του μαθήματος αλλά και των λοιπών διδασκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας. Επίσης πληροφορίες ή ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα αναρτώνται στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολή

Evaluation Method: – Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται αφενός με προφορικές ερωτήσεις επί των προβλημάτων των ασθενών κατά τη διάρκεια των κλινικών ασκήσεων και αφετέρου με γραπτές ερωτήσεις κατά το τέλος του εξαμήνου. Οι φοιτητές αξιολογούνται στο φροντιστηριακό μάθημα από τους
εκπαιδευτές στο τέλος του εξαμήνου ως προς την ικανότητά τους να διενεργούν τη βασική αντικειμενική εξέταση και στη λήψη του ιστορικού.
Κατά τις εξεταστικές περιόδους το μάθημα εξετάζεται σύμφωνα με το σύστημα γραπτών εξετάσεων. Για τη βαθμολογία του εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη και η επίδοση των φοιτητών στο φροντιστηριακό μάθημα. Οι γραπτές ερωτήσεις περιλαμβάνουν Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης καθώς και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ως εκ των ανωτέρω συνάγεται, ότι ο φόρτος εργασίας των φοιτητών για το μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας είναι εξαιρετικά μεγάλος και οι απαιτήσεις ιδιαιτέρως υψηλές. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ιστοσελίδα του μαθήματος:
http://83.212.32.147/internalmedicine/index.php/el/propaideftiki

Για την αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων διατίθεται ειδικό ερωτηματολόγιο στους φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος με το οποίο αξιολογούνται καθένας από τους διδάσκοντες, τόσο για τις παραδόσεις από αμφιθεάτρου (2 φορές την εβδομάδα) όσο
και για τα κλινικά φροντιστήρια (2 φορές την εβδομάδα). Επίσης προτρέπονται οι φοιτητές να εκφράσουν την άποψή τους για τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος και ενδεχόμενες προτεινόμενες αλλαγές.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω απαντήσεων του ερωτηματολογίου αξιοποιούνται κατάλληλα με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο μάθημα.


Objective Objectives/Desired Results: Το μάθημα αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα κορμού των Ιατρικών Σχολών και έχει σημαντικές απαιτήσεις εκ μέρους των φοιτητών. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να αφιερώσουν πολλές ώρες για την εκμάθηση λήψης και σύνταξης του ιατρικού ιστορικού, των μεθόδων εξέτασης για την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης του αρρώστου και την εκμάθηση των κύριων συμπτωμάτων με τα οποία εκδηλώνονται διάφορα νοσήματα. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις από αμφιθεάτρου 3 ωρών εβδομαδιαίως (μη υποχρεωτικές) καθώς και 3 ωρών εβδομαδιαίως κλινικής άσκησης στους θαλάμους της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής (υποχρεωτική παρακολούθηση) με πληθώρα ασθενών που πάσχουν από νοσήματα προερχόμενα από διάφορα συστήματα και απαιτούν την υιοθέτηση της καλούμενης ολιστικής διάγνωσης και αντιμετώπισης. Η διδασκαλία έχει ως στόχο την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης του αρρώστου και την εκμάθηση διαφορετικής διάγνωσης των παθολογικών ευρημάτων.

Στόχος
Το μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο και έχει στόχο την απόκτηση γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση σωστής και πλήρους κλινικής εξέτασης του ασθενούς και την αξιολόγηση των κλινικών (υποκειμενικών και
αντικειμενικών) ευρημάτων της εξέτασης.
Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα:

Αντικειμενικοί σκοποί
Οι αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος μπορούν να εξειδικευτούν στα ακόλουθα:
• Να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια, τη σημασία και τη δομή του ιστορικού και να αποκτήσει
εμπειρία στην τεχνική που αυτό λαμβάνεται, καταγράφεται και παρουσιάζεται
• Να μάθει να εκτελεί συντεταγμένα τη γενική αντικειμενική εξέταση, να εξοικειωθεί με τα
ευρήματα της εξέτασης φυσιολογικών ατόμων και να μάθει να αναγνωρίζει τα παθολογικά
αντικειμενικά σημεία και τη σημασία τους.
• Να μάθει τα κύρια συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνονται τα διάφορα νοσήματα, τις ποικιλίες
τους, την παθοφυσιολογική τους βάση και τη σημασία τους στη διάγνωση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί
την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να είναι ικανός να λάβει από τον ασθενή το ιστορικό και στη συνέχεια να το καταγράψει και
να το παρουσιάσει
• να αποκτήσει εφόδια έτσι ώστε να μπορεί συντεταγμένα να εκτελέσει γενική αντικειμενική
εξέταση στον ασθενή και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τόσο φυσιολογικά όσο και
παθολογικά ευρήματα κατά την κλινική εξέταση και να μπορεί να εκτιμήσει την σημασία τους
• να γνωρίζει τα κύρια συμπτώματα εκδήλωσης διαφόρων νοσημάτων, την παθοφυσιολογική
τους βάση και την σημασία τους στη διάγνωση

Προϋποθέσεις
Για να παρακολουθήσει ο φοιτητής το μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας κατά τρόπο
αποδοτικό θα πρέπει να έχει γνώσεις πολλών μαθημάτων που ήδη βάσει του Προγράμματος
Σπουδών έχει διδαχθεί. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι γνώσεις της Ανατομίας και ιστολογίας του
δέρματος, των σπλάχνων και του νευρικού συστήματος καθώς και αρκετές γνώσεις Παθολογικής
Ανατομικής και Φυσιολογίας.

Διάρθρωση των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα της Προπαιδευτικής
Pathology
• Οι γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα της Προπαιδευτικής Παθολογίας,
όπως αναλύονται παρακάτω, δεν είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο βιβλίο και ο φοιτητής
μπορεί να τις αναζητήσει σε βιβλία της επιλογής του.
• Οι απαιτούμενες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες συμπλέκονται μεταξύ τους και η συστηματική
παρακολούθηση, μελέτη και εκπαιδευτική πρακτική της ύλης του μαθήματος αλληλοεξαρτώνται για την κατανόησή του.
• Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η μεγάλη σημασία της απόκτησης εμπειρίας στη λήψη του
ιστορικού και τη διενέργεια της βασικής αντικειμενικής εξετάσεως.

Δεξιότητες – απόκτηση εμπειρίας
Βασικό ρόλο στην απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων παίζουν τα φροντιστηριακά μαθήματα των
φοιτητών σε μικρές ομάδες (γίνεται προσπάθεια να μην υπερβαίνουν τους εννέα) υπό την
καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή. Η άσκηση γίνεται σε ασθενείς με σκοπό τα ακόλουθα:
– να εξοικειωθεί με τον ασθενή και να αποκτήσει εμπειρία στην λήψη του ιστορικού, από τη βασική δομή που αυτό πρέπει να έχει, έως τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη λήψη του, την καταγραφή του και την παρουσίασή του
– να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει εμπειρία στην διενέργεια της βασικής αντικειμενικής εξέτασης, στο οποίο υπάγονται η εξοικείωση με τα ευρήματα της εξέτασης φυσιολογικών ατόμων και η αναγνώριση των παθολογικών αντικειμενικών σημείων και τη σημασία τους
– να μάθει τα κύρια συμπτώματα εκδήλωσης των διαφόρων νοσημάτων, την παθοφυσιολογική τους βάση και τη σημασία τους στη διάγνωση.

Η επιλογή των ασθενών από τον εκπαιδευτή γίνεται με κριτήριο το πρόγραμμα των διαλέξεων που συμβαδίζει με το πρόγραμμα των φροντιστηριακών ασκήσεων. Οι γνώσεις που πρέπει να αποκτηθούν περιγράφονται ακολούθως (βλέπε περιεχόμενο μαθήματος).


Course URL : http://83.212.32.147/internalmedicine/index.php/el/propaideftiki

Course Description: