Intensive care

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Intensive care

Lesson Code: PTH1100

Professor in charge: Zakynthos Epaminondas, Professor

Other Teachers: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΛΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΛΗ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΟΥΛΑΚΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΖΓΙΟΥΡΑΚΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΡΔΑΚΑ, ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝ/ΝΑ ΔΕΣΚΑΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡΙΣΗ

ECTS: 4.00

Type|Type of Course: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Teaching Semester: 8o Εξάμηνο

Hours per week: 8 Ώρες

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 161 Ώρες

Prerequisites: NO

Language of Instruction: ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Available for Erasmus: YES

Semester Lectures: Details/Lectures

Teaching Method: Πρόσωπο με πρόσωπο, διαλέξεις. Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (power point).Α) Διαλέξεις: 12 διαλέξεις των 2-ωρών σε αμφιθέατρο που γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου (προαιρετική παρακολούθηση). Οι διαλέξεις – θεωρητικά μαθήματα συνοδεύονται (ανά δύο θεωρητικά μαθήματα) από ολιγόλεπτες επιδείξεις βίντεο σχετικές με τις πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην Εντατική Θεραπεία. Β) Πρακτική άσκηση-Φροντιστηριακές Ασκήσεις: Στην αρχή του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 10-11 ατόμων και εκπαιδεύονται στη Κλινική Εντατικής Θεραπείας εν σειρά (Μόνο μία ομάδα φοιτητών μπορεί να βρίσκεται στη ΚΕΘ, ώστε κάθε φοιτητής να αναλαμβάνει έναν ασθενή). Έτσι, φοιτητές βρίσκονται καθημερινά στη ΚΕΘ (επί 4 ώρες) εκπαιδευόμενοι, όπως αναλύεται εν συνεχεία. Δηλαδή, κάθε φοιτητής υποχρεούται: 1) Να εκπαιδεύεται για 4 μέρες κατά το πρωινό ωράριο στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας (για 4 ώρες). 2) Να εκπαιδεύεται για 2 μέρες για 4 ώρες τουλάχιστον στο ωράριο εφημερίας στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας. 3) Να συμμετέχει 2 ώρες σε επίλυση προβλημάτων περιστατικών με τη μορφή παρουσίασης περιστατικού σε διαδραστικό πλαίσιο. 4) Να εκπαιδεύεται για 1 ώρα σε προπλάσματα στο εργαστήριο του Τμήματος (Διασωλήνωση, ΚΑΡΠΑ). 5) Να ετοιμάσει εργασία – ενδιαφέρουσα κλινική περίπτωση στην Αγγλική (κατά προτίμηση) ή Ελληνική γλώσσα. Η προετοιμασία, οδηγίες και βοήθεια για την εργασία έχει τη μορφή ωριαίου φροντιστηρίου.

Evaluation Method: Η αξιολόγηση του φοιτητή στο μάθημα της Εντατικής Θεραπείας είναι στα ελληνικά και προαιρετικά στα αγγλικά
Η αξιολόγηση γίνεται
α) με αξιολόγηση της συμμετοχής στην πρακτική άσκηση – Φροντιστηριακές ασκήσεις
– παράρτημα Β – 10% του τελικού βαθμού

β) Συγγραφή μελέτης υπό τη μορφή ενδιαφέρουσας κλινικής περίπτωσης στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα
– 20% του τελικού βαθμού.

γ) γραπτά με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία) ή εναλλακτικά προφορικά (θα αποφασίζεται ανά εξεταστική από τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής)
-70% του τελικού βαθμού

Η προβιβασμός του μαθήματος απαιτεί να έχει παραδοθεί εντός αποδεκτού χρόνου προ εξετάσεων η Συγγραφή μελέτης. Για την προβιβασμός του μαθήματος απαιτείται η ορθή επιλογή του 50% των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής


Objective Objectives/Desired Results: Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα για την κατανόηση των βασικών θεματικών γνωστικών ενοτήτων της Εντατικής Θεραπείας.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην προπτυχιακή εισαγωγή των σπουδαστών στην Εντατική Θεραπεία.
Επίσης, αναφέρεται στην παθοφυσιολογία του βαρέως πάσχοντος ασθενούς και στις σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης και υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα επιλύει σύνθετα και επείγοντα προβλήματα της κλινικής ιατρικής.
Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο/ειδικότητας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κεκτημένη γνώση προκειμένου να:
1. Κατανοεί κλινικά τα προβλήματα ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση (Διαλέξεις και Πρακτική άσκηση – παράρτημα Α)
2. Κατανοεί τα βασικά σημεία Παθοφυσιολογίας και Κλινικής σημειολογίας της Καταπληξίας και της Πολυοργανικής ανεπάρκειας και των βασικών στρατηγικών αντιμετώπισης της Καταπληξίας και της Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του βαρέως πάσχοντα μέσω της μηχανικής αναπνοής (Διαλέξεις και Πρακτική άσκηση – παράρτημα Α)
3. Υπολογίζει αιμοδυναμικούς δείκτες και παραμέτρους παρακολούθησης της αναπνευστικής λειτουργίας και αξιολογεί εργαστηριακά δεδομένα (Διαδραστική διδασκαλία- παράρτημα Β με επιλογή 10 δεικτών)
4. Αναλύει τα επιμέρους στοιχεία ενός σύνθετου κλινικού προβλήματος βαρέως πάσχοντα ασθενή στα συστατικά του μέρη και κατανόηση της παθοφυσιολογίας που οδηγεί στο σύνθετο κλινικό πρόβλημα (Διαδραστική διδασκαλία – παράρτημα Β)
5. Διατυπώνει αξιολογική κρίση για ένα σύνθετο επείγον κλινικό πρόβλημα που απαιτεί διάγνωση και επείγουσα θεραπεία (Διαδραστική διδασκαλία – παράρτημα Β)
6. Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του και το προσωπικό μιας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για να κατανεμηθούν παραγωγικά οι απαιτούμενες ενέργειες των επειγόντων κλινικών προβλημάτων της Εντατικής Θεραπείας (Πρακτική άσκηση-παράρτημα Α)
7. Εφαρμογή των γνώσεων σε διεθνές περιβάλλον με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας (Φροντιστήριο παρουσίασης κοινού περιστατικού στην αγγλική γλώσσα και συγγραφή περιστατικού (του ασθενούς για τον οποίο ήταν υπεύθυνος ο φοιτητής κατά τη πρακτική του άσκηση στη ΚΕΘ) στην Ελληνική και κατά προτίμηση στην Αγγλική γλώσσα – παράρτημα Γ)


Course URL :

Course Description:


Recommended reading: 1) Σύγγραμμα: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Συγγραφείς: Paul L. Marino, Επιμέλεια Σπυρίδων Ζακυνθινός, Έκδοση: 4η εκδ./2016
Διαθέτης (Εκδότης): Λαγός Δημήτριος, ISBN 978-960-7875-94-5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΣ 59395180
2) Εγχειρίδιο Εντατικής Θεραπείας, Συγγραφείς: Raoof S, Επιμέλεια Επαμεινώνδας Ζακυνθινός, Έκδοση: 1η εκδ./2010
Διαθέτης (Εκδότης): Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, ISBN 978-960-489-094-1, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΣ 13257029
3)Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Critical Care Medicine, Intensive Care Medicine


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο