ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Lesson Code: MP0216

Professor in charge: Emmanuel Alexopoulos, Associate Professor

Other Teachers: Ιωάννα Γριβέα

ECTS: 2.00

Type|Type of Course: OP | SCIENTIFIC AREA

Teaching Semester: 13th Semester

Hours per week: 2 hours

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 54 Hours

Prerequisites: NO

Language of Instruction: Greek

Available for Erasmus: NO

Semester Lectures: Coming Soon…

Teaching Method: • Διαλέξεις • Παρουσιάσεις αρχείων πολυμέσων • Πρακτική άσκηση σε παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική ή που προσέρχονται στα ΤΕΠ της Παιδιατρικής Κλινικής • Τεχνολογίες πληροφορικής και μέσων επικοινωνιών για την παρουσίαση του υλικού των διαλέξεων, την διαδικτυακή πληροφόρηση και την πρακτική άσκηση των φοιτητών • Χρήση λογισμικού για την παρουσίαση των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Οδηγός μελέτης που περιλαμβάνει τα αρχεία παρουσιάσεων και σχετική διεθνή βιβλιογραφία θα είναι σταδιακά διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες είναι διαθέσιμα στη γραμματεία της Παιδιατρικής Κλινικής

Evaluation Method: Η εξέταση / αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στο τέλος του μαθήματος με τη συμμετοχή του σε γραπτές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Objective Objectives/Desired Results: Σκοπός του μαθήματος είναι:
• Η εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να διαγιγνώσκουν και να αντιμετωπίζουν Πνευμονολογικά νοσήματα και επείγοντα και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα του Αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά.
• Παρουσίαση των νοσημάτων του Αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά, ανάλυση της παθοφυσιολογίας τους, της κλινικής τους προβολής και της θεραπείας τους.
• Παρουσίαση των οξέων και απειλητικών για τη ζωή συμπτωμάτων και νοσημάτων του Αναπνευστικού συστήματος, ανάλυση της παθοφυσιολογίας τους και παράθεση των θεραπευτικών επιλογών που πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού.
• Οι φοιτητές, αξιοποιώντας τις γνώσεις που θα λάβουν από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν τα νοσήματα αυτά, να αποτρέπουν τους κινδύνους για τη ζωή των παιδιών και να αποφεύγουν τις δυνητικές επιπλοκές τους.

General Skills
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (πρακτικά και θεωρητικά)
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων
• Decision making


Course URL :

Course Description:


Recommended reading: ΒΙΒΛΙΑ
1. Παιδιατρική Πνευμονολογία
Συγγραφείς: Πρίφτης, Ανθρακόπουλος
Εκδόσεις: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ &ΣΙΑ ΕΕ
2. «Φυσιολογία της αναπνοής» 8η έκδοση
Συγγραφείς: J. WEST
Εκδόσεις:ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Περιοδικά
1. Pediatric Pulmonology


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο