ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

RADIATION ONCOLOGY

Lesson Code: AA0501

Professor in charge: Kyrgias Georgios, Professor

Other Teachers:

ECTS: 2.00

Type|Type of Course: OP | SCIENTIFIC AREA

Teaching Semester: 14o Εξάμηνο

Hours per week: 2 hours

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 54 Hours

Prerequisites: OXI

Language of Instruction: ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ).

Available for Erasmus: NO

Semester Lectures: Coming Soon…

Teaching Method: Ανάπτυξη θεμάτων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας – Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών – Συμμετοχή των φοιτητών στο Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας Ανάλυση κλινικών περιστατικών σε ψηφιακή μορφή με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Powerpoint Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Power point Internet ενημέρωση

Evaluation Method: • Προφορικές εξετάσεις.
• Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών στο Εργαστήριο
Ακτινοθεραπείας.
• Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Objective Objectives/Desired Results: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις αρχές της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για τις θεραπευτικές εφαρμογές της Ογκολογίας και της Ακτινοθεραπείας, εφαρμόζοντας “hands on” εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Upon successful completion of the course, the student will be able to:
• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Ακτινοθεραπείας.
• Έχει γνώση των κύριων θεραπευτικών εφαρμογών της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.
• Διακρίνει την χορήγηση θεραπευτικών δόσεων ακτινοβολίας των διαφόρων όγκων-καρκίνων και την προστασία των γειτονικών υγιών ιστών
• Χρησιμοποιεί τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας στην κλινική πράξη.
• Αναλύει τις πιθανές παρενέργειες που προέρχονται από την ακτινοθεραπεία ως προς τις παρενέργειες που προκαλούν οι άλλες αντινεοπλασματικές θεραπείες
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύσει την διεθνή βιβλιογραφία.

General Skills
– Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και της
απαραίτητης τεχνολογίας
– Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
– Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον


Course URL : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_112/

Course Description:


Recommended reading: Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές Σημειώσεις και αρχεία
“PowerPoint”.

Additional Bibliography:
1. ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (Β Έκδοση – 2013)
Τύπος: Σύγγραμμα – Συγγραφείς: Ζαμπάτης Χ, Ζυγογιάννη Α, Κουλουλίας Β, Κύργιας Γ κτλ…
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: UNIVERSITY STUDIO PRESS

2. ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (2006)
Τύπος: Σύγγραμμα – Συγγραφείς: Τσέκερης Π.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΕΦΥΡΑ ΑΕ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ

3. “Perez & Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology” (7th Ed) – Edward C. Halperin, David E. Wazer, Carlos A. Perez, Luther W. Brady, Wolters Kluwer 2018

4. “Clinical Radiation Oncology Indications Techniques and Results” (3d ed), I. Fogelman – S.E.M. Clarke – G. Cook – G. Gnanasegaran, Wiley Blackwell 2017.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο