ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

ATHLETICS

Lesson Code: MP1004

Professor in charge: Sgantzos Markos, Associate Professor

Other Teachers: Προσκεκλημένοι Ομιλητές

ECTS: 2.00

Type|Type of Course: OP | SCIENTIFIC AREA

Teaching Semester: 14o Εξάμηνο

Hours per week: 2 hours

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 54 Hours

Prerequisites: NO

Language of Instruction: Greek

Available for Erasmus: NO

Semester Lectures: Coming Soon…

Teaching Method: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Power point

Evaluation Method: Writing a paper
The general assessment criteria are analyzed during the introductory course.

Objective Objectives/Desired Results: •η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και κλινικής συμβολής της Αθλητιατρικής
•Η εκπαίδευση του φοιτητή στη λειτουργία, φυσιολογία, παθολογία, χειρουργική καιαποκατάσταση των αθλουμένων καθώς επίσης και η απόκτηση γενικών ικανοτήτων και ηεφαρμογή της γνώσης στην πράξη. Επίσης η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις ευεργετικέςεπιδράσεις αλλά και τις επιπτώσεις της άσκησης στον ανθρώπινο οργανισμό
•Η ενημέρωση του φοιτητή για:
1.τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο των ατόμων που ασχολούνται με άσκηση, κλινικούς ελέγχους καιεξετάσεις πριν τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και αγώνες, καθώς και την παροχή ιατρικήςβοήθειας σε αθλητές κάθε αθλήματος
2.την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων που προκαλούνται από την καθιστική ζωή.
3.την αποκατάσταση μετά από αθλητικές κακώσεις
4.την διατροφή των αθλουμένων, τα συμπληρώματα διατροφής, τα φάρμακα, τον έλεγχο χρήσηςαπαγορευμένων ουσιών και εξακρίβωση φύλου με τα περίπλοκα ηθικά, νομικά και ιατρικά ζητήματαπου αυτή συνεπάγεται.
5.ειδικά ιατρικά θέματα που αφορούν αθλητές που συμμετέχουν σε διεθνείς αθλητικέςδιοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αναπήρων αθλητών ή των ΑΜΕΑ αθλητών όπως και οιεπιπτώσεις των μετακινήσεων και του εγκλιματισμού.
6.Την άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, όπως το βρογχικό άσθμα, ο σακχαρώδηςδιαβήτης, η βλάβη του ΝΜ και άλλες.
7.τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης και επιστημονική βάση ελέγχου της προπόνησης και
8.την αρχική επιλογή ταλέντων και τον αθλητικό προσανατολισμό των νέων

Upon successful completion of the course, the student will be able to:
•Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές και την κλινική συμβολή της Αθλητιατρικής
• Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών της Αθλητιατρικής
• Έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις ευεργετικές επιδράσεις αλλά και τις επιπτώσεις της άσκησης στον ανθρώπινο οργανισμό
• Να γνωρίζει τον απαραίτητο αρχικό περιοδικό έλεγχο
• Έχει γνώσεις για την πρόληψη των νοσημάτων που προκαλούνται από την καθιστική ζωή
• Έχει γνώσεις για την διατροφή των αθλουμένων, τα συμπληρώματα διατροφής, τα φάρμακα, τον έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών και εξακρίβωση φύλου με τα περίπλοκα ηθικά, νομικά και ιατρικά ζητήματα που αυτή συνεπάγεται.


Course URL :

Course Description:


Recommended reading: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : – Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές Σημειώσεις και αρχεία “Power Point”

UUΠρόσθετη Βιβλιογραφία:
Netter’s Αθλητιατρική, 1/2021, Madden Christopher, Putukian Margot, McCarty Eric, Young Craig


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο