ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

AUTOIMMUNE DISEASES

Lesson Code: PTH1400

Professor in charge: Bogdanos Dimitrios, Professor

Other Teachers: ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΚΑΤΣΙΑΡΗ

ECTS: 2.00

Type|Type of Course: OP | SCIENTIFIC AREA

Teaching Semester: 14o Εξάμηνο

Hours per week: 2 hours

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 54 Hours

Prerequisites: NO

Language of Instruction: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Available for Erasmus: NO

Semester Lectures: Coming Soon…

Teaching Method: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Power point

Evaluation Method: Γραπτές εξετάσεις (20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που πρέπει να απαντηθούν εντός 120 λεπτών) Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Objective Objectives/Desired Results: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές γνώσεις των αυτοάνοσων νοσημάτων και να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν, αναλύουν και να συντάσσουν εργασίες. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για εφαρμοσμένες γνώσεις κλινικής ανοσολογίας. Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Upon successful completion of the course, the student will be able to:
He/she will be able to use the acquired knowledge in order to:
• να σχεδιάζει πολύπλοκα σχήματα παθοφυσιολογικών μηχανισμών
• να γράφει εργασίες ατομικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη (φοιτητές, ΕΔΙΠ, ΔΕΠ)
• να κάνει χρήση εργαλείων αναζήτησης της βιβλιογραφίας
• να έχει τα εφόδια να επιδιώξει μελλοντική καριέρα σε ειδικότητες που εμπεριέχουν βασικές και εφαρμοσμένες γνώσεις κλινικής ανοσολογίας
• να οργανώνει τον τρόπο σκέψης για την κατανόηση του ανοσοποιητικού συστήματος και της ανοσοπάθειας
• να προσεγγίζει με δομική σκέψη νοσήματα που χαρακτηρίζονται από διαταραχή του ανοσοποιητικού
• να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να παράξει ερευνητική εργασία


Course URL : www.autorheumatology.com

Course Description:


Recommended reading: 1. Σημειώσεις Διδάσκοντα
2. Κλινική Ανοσολογία, Παπακώστα Δέσποινα, Γαρύφαλλος Αλέξανδρος και συνεργάτες,
3. Βασικές αρχές και κλινική προσέγγιση, Μπούρα Παναγιώτα και Συνεργάτες
4. Carlo Perricone, Yehuda Shoenfeld , Mosaic of Autoimmunity, The Novel Factors of Autoimmune Diseases Revisited, , Elsevier 2019

Περιοδικά
1. Journal of Autoimmunity,
2. Autoimmunity Reviews
3. Clinical Immunology
4. Nature Immunology,
5. New England Medical Journal
6. Lancet
7. Mediterranean Journal of Rheumatology
8. Annals of Rheumatic Diseases
9. Arthritis and Rheumatology
10. Nature Reviews of Rheumatology


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο