ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ

FRENCH II

Lesson Code: XG0202

Professor in charge: Theodora Nikou, EEP

Other Teachers:

ECTS: 2.00

Type|Type of Course: ΞΓ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Teaching Semester: 14o Εξάμηνο

Hours per week: 2 hours

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 54 Hours

Prerequisites: OXI

Language of Instruction: Γαλλική και Ελληνική

Available for Erasmus: NO

Semester Lectures: Coming Soon…

Teaching Method: Δια ζώσης Ασύγχρονη διδασκαλία μέσω e-class Χρήση Η/Υ, Power point, χρήση διαδικτύου, ήχου και εικόνας χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφαρμογών για ανταλλαγή μηνυμάτων (viber,…) στην επικοινωνία με τους φοιτητές

Evaluation Method: Τελική γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου. Η τελική γραπτή αξιολόγηση γίνεται πάνω στα κείμενα και την ορολογία που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται στα γαλλικά, συναποφασίζεται με τους φοιτητές στα πρώτα μαθήματα.

Δίνεται, ωστόσο, η δυνατότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες που για σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα να καταθέσουν σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα και υπό την επίβλεψή της μια γραπτή απαλλακτική εργασία πάνω σε θέμα το οποίο ορίζεται από κοινού.


Objective Objectives/Desired Results: Οι στόχοι του μαθήματος είναι:
• η ανάπτυξη των κατάλληλων γλωσσικών δεξιοτήτων (λεξιλόγιο & γραμματικο-συντακτικές δομές) για την κατανόηση βασικής Γαλλικής ορολογίας για θέματα της ιατρικής καθημερινότητας,
• η κατανόηση της έννοιας των ιατρικών όρων βασισμένη στην αναγνώριση του προθέματος, της ρίζας και του επιθέματος μιας λέξης,
• η εξοικείωση των φοιτητών με ορολογία σχετική με τη βασική ανατομία του ανθρώπινου σώματος και τις βασικές λειτουργίες της και
• η εξοικείωση των φοιτητών με τη βασική ιατρική ορολογία της βιολογίας, της βιοχημείας και της φυσικής.

Upon successful completion of the course, the student will be able to:
• Κατανοεί και να χρησιμοποιεί τις συντακτικές και γραμματικές δομές της Γαλλικής γλώσσας.
• Κατανοεί και χρησιμοποιεί βασικό λεξιλόγιο σχετικό με την υγεία.
• Κατανοεί απλά κείμενα ιατρικού περιεχομένου.
• Παρατηρεί και να κατανοεί την ανατομική προβολή διαφόρων συστημάτων.
• Κατανοεί την έννοια ιατρικών όρων αναγνωρίζοντας το πρόθεμα, τη ρίζα και το επίθεμα μιας λέξης.

General Skills
Ανάπτυξη ικανότητας ορθών παρατηρήσεων
Ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
Ανάπτυξη της ικανότητας για αυτόνομη εργασία.
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
Ανάπτυξη της ικανότητας για ομαδική εργασία.
Καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.


Course URL :

Course Description:


Recommended reading: Berdague -Boutet E., 2010, Anatomie et vocabulaire medical, Editions Estem
Bouillard Marie Laure, Manetti Maria Pia, 2008, PREPADELF A2 GRAMMAIRE, Εκδ. ΒΕΡΟΝΙΚ ΝΤΟΝΖΕΛ ΑΕ
Γαλλοελληνικο λεξικό, 2016, Εκδ. Πατακης Larousse
Manuila, L.-Lewalle, P. –Nicoulin, M., Ιατρικό Λεξικό –Γαλλοελληνικό Ερμηνευτικό Λεξικό Ιατρικών Όρων, Παρισιάνου 2007
Σιούτη Α., Αλικιώτη Α., 2016, Le grenier de la grammaire-Η σοφίτα της Γραμματικής, Εκδ. Γρηγόρη

Ηλεκτρονική βιβλιογραφία
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://www.francaisfacile.com/
https://www.lepointdufle.net
https://lebaobabbleu.com/


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο