ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΜΑ

ELECTROCARDIOGRAM

Lesson Code: PTH0521

Professor in charge: Σκουλαρίγκης Ιωάννης , Καθηγητής

Other Teachers: Γρηγόριος Γιαμούζης, Ανδρέας Ξανθόπουλος

ECTS: 2.00

Type|Type of Course: OP | SCIENTIFIC AREA

Teaching Semester: 14o Εξάμηνο

Hours per week: 2 hours

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 54 Hours

Prerequisites: NO

Language of Instruction: Greek

Available for Erasmus: NO

Semester Lectures: Details/Lectures

Teaching Method: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ από Αμφιθεάτρου. Μάθημα με διαφάνειες Η/Υ, Αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσω PubMed. Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις. Power point

Evaluation Method: ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Objective Objectives/Desired Results: Το μάθημα αποτελεί το βασικό εργαλείο για να αποκτήσουν γνώση και να κατανοήσουν θέματα στο γνωστικό πεδίο της ηλεκτροκαρδιογραφίας.
• Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην ενίσχυση γνώσεων που αποκτήθηκαν σε προηγούμενο κύκλο μαθημάτων, παρέχει τη βάση για ανάπτυξη, εφαρμογή ιδεών και επίλυση προβλημάτων σε ένα νέο πλαίσιο συναφές προς το γνωστικό πεδίο.
• Επίσης, αναφέρεται σε ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις και να χειρίζονται πολύπλοκα θέματα, καθώς επίσης να διατυπώνουν κρίσεις, που συνδέονται με την εφαρμογή της γνώσης. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κοινοποιεί με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματά του, αλλά και τη γνώση και το σκεπτικό στο οποίο αυτά βασίζονται, τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση θεωριών και αρχών.
• Έχει γνώση του πεδίου σπουδής του και διασύνδεσής του με άλλα πεδία.
• Είναι σε θέση να διακρίνει περιβάλλοντα σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση.
• Χρησιμοποιεί σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας.
• Αναλύει, αξιολογεί και συνθέτει νέες και πολύπλοκες ιδέες.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για θέματα των επιστημονικών τους πεδίων.


Course URL : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=68

Course Description:


Recommended reading: 1. Κλινικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Έκδοση: 5η/2001
Συγγραφέας: Goldberger Emanuel
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): K. & Ν. Λίτσας Ο.Ε.
Κωδικός Εύδοξος: 25317
ISBN: 9789603722298

2. Αναλύοντας το Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Έκδοση: 1/2020
Συγγραφείς: Σημαντηράκης Εμμανουήλ, Μαρκέτου Μαρία
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κωδικός Εύδοξος: 94644404
ISBN: 9786188489394
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο