ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

HEREDITARY CANCER

Lesson Code: PTH0701

Professor in charge: Emmanuel Saloustros, Associate Professor

Other Teachers: Αθανάσιος Κωτσάκης, Φίλιππος Κοϊνης και επισκέπτες ομιλητές

ECTS: 2.00

Type|Type of Course: OP | SCIENTIFIC AREA

Teaching Semester: 14o Εξάμηνο

Hours per week: 2 hours

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 54 Hours

Prerequisites: NO

Language of Instruction: Ελληνικά/English (if Erasmus+ students choose the class)

Available for Erasmus: NO

Semester Lectures: Coming Soon…

Teaching Method: Διαλέξεις, συζητήσεις περιπτώσεων ασθενών και κλινική άσκηση στο ιατρείο. MS Power point.

Evaluation Method: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Objective Objectives/Desired Results: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της κλινικής αντιμετώπισης του οικογενούς και κληρονομικού καρκίνου. Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα διδαχθούν βασικές αρχές γενετικής του ανθρώπου και γενετικής συμβουλευτικής. Θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές γενετικής του καρκίνου, κληρονομικότητας και θα συζητηθούν τα πιο συχνά σύνδρομα που πρoδιαθέτουν στην ανάπτυξη καρκίνου. Επίσης, οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές διαχείρισης του κινδύνου για άτομα με καρκίνο και τους υγιείς συγγενείς τους, αλλά και τον τρόπο διαχείρισης των ψυχολογικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η διάγνωση ενός συνδρόμου που προδιαθέτει σε καρκίνο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ τρια θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζει τη μοριακή βάση των συνδρόμων που προδιαθέτουν σε καρκίνο.
• γνωρίζει βασικές αρχές γενετικής επιδημιολογίας και τις τεχνολογίες γενετικής ανάλυσης.
• να λαμβάνει ένα πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό καρκίνου και να σχεδιάζει το γενεαλογικό δέντρο.
• γνωρίζει τα κυριότερα σύνδρομα που προδιαθέτουν σε συμπαγείς και παιδιατρικούς καρκίνους και τα γονίδια που πρέπει να εξετάζονται ανάλογα με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό.
• γνωρίζει βασικές αρχές γενετικής συμβουλευτικής για τα σύνδρομα που προδιαθέτουν σε καρκίνο.
• γνωρίζει τις εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο και τους περιορισμούς τους.
• προτείνει τις βασικές παρεμβάσεις διαχείρισης του αυξημένου κινδύνου, με βάση το αποτέλεσμα της γενετικής εξέτασης.
• να αναγνωρίζει τις διαφορετικές θεραπευτικές δυνατότητες για ασθενείς με κληρονομικό καρκίνο.


Course URL :

Course Description:


Recommended reading: Στους φοιτητές θα διατίθονται σημειώσεις, άρθρα περιοδικών και οι διαφάνειες των παρουσιάσεων.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο