ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

SOCIAL PSYCHIATRY

Lesson Code: ΦX0300

Professor in charge: Konstantinos Bonotis, Assistant Professor – Permanent

Other Teachers:

ECTS: 2.00

Type|Type of Course: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Teaching Semester: 14o Εξάμηνο

Hours per week: 2 hours

Total Time (Teaching Hours + Student Workload) 54 Hours

Prerequisites: OXI

Language of Instruction: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Available for Erasmus: NO

Semester Lectures: Details/Lectures

Teaching Method: Πρόσωπο με πρόσωπο. Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών. Παρουσιάσεις με την χρήση PowerPoint και βιντεοπροτζέκτορα

Evaluation Method: – Συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασίας

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές


Objective Objectives/Desired Results: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στη σχέση κοινωνικών παραγόντων με την ψυχική υγεία.
Επίσης, αναφέρεται στη μελέτη και ερμηνεία της επίδρασης των κοινωνικών δικτύων σε ποικίλες πτυχές της ζωής του ατόμου και ειδικότερα της υγείας του. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα κατανοήσει την σημασία των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην αιτιοπαθογένεια και θεραπεία των ασθενειών.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της πρόληψης στην ιατρική πρακτική.

Upon successful completion of the course, the student will be able to:
• Έχει γνώση της σχέσης δημογραφικών παραγόντων, κοινωνικών συντελεστών, της οικογένειας, του πολιτισμικού περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος και της θέσης στα κοινωνικά δίκτυα με την ψυχική υγεία.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τη σημασία της προσαρμογής του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον και τους παράγοντες που την ευοδώνουν ή την παρεμποδίζουν.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την εκπόνηση και παρουσίαση πρωτότυπων εργασιών στο αντικείμενο της Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

General Skills
Search, analysis and synthesis of data and information, using the necessary technologies
Autonomous work
Teamwork
Work in an interdisciplinary environment
Generating new research ideas
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Respect for the natural environment
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Promotion of free, creative and inductive thinking


Course URL :

Course Description:


Recommended reading: • Ψυχιατρική και Ψυχική Υγεία: Από τις Ιστορικές και Φιλοσοφικές Ρίζες στο Σύγχρονο Πρόσωπο
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο