News of the Department of Medicine

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας της Χειρουργικής Κλινικής του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
AnnouncementsProclamations

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας της Χειρουργικής Κλινικής του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Λάρισα, 01/05/2024

Αρ. Πρωτ.:500

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας της Χειρουργικής Κλινικής του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στην Λάρισα σήμερα την 1η-05-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., το Όργανο Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας Χειρουργικής Κλινικής του Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που ορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4957/21-07-2022 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 5094/13-03-2024, άρθρο 54, παρ. 3 και 8, όπως αυτό ισχύει σήμερα), το άρθρο 4 του ΜΕΡΟΥΣ Β της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Επικράτειας καθώς και το κεφάλαιο Ε. της με αριθμό πρωτοκόλλου 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε) για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας του Διευθυντή, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 123024/Ζ1/ 6-1-2022, ο κ. Γεώργιος Α. Τζοβάρας, Καθηγητής Χειρουργικής, ως αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ του Τομέα Xειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Α. Εξέτασε την παρακάτω αίτηση των ενδιαφερομένων για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας Χειρουργικής Κλινικής του Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

• Τεπετές Κωνσταντίνος

διαπιστώνουμε

ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ανωτέρω υποψηφίου πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και με βάση την υπεύθυνη δήλωση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπο του κωλύματα εκλογιμότητας.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ανακηρύσσουμε ως υποψήφια με βάση την ως άνω αίτηση υποψηφιότητας με τα συνημμένα σε αυτής συνοδευτικά έγγραφα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον:

• Τεπετέ Κωνσταντίνο

Β. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος “Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ” την 24η Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 14:00. Το πρακτικό αυτό αφού συντάθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε σε δύο αντίτυπα, θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (Ο.Δ.Ε.)
*
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του Τομέα

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
en_GBEnglish
Μετάβαση στο περιεχόμενο