Μεταπτυχιακά

ΔΔΠΜΣ Ρινολογίας-Ρινοχειρουργικής

$0.00$0.00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή

ΔΔΠΜΔ Ρινολογίας-Ρινοχειρουργικής

Προκήρυξη-Δικαιολογητικά-2024

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΔΔΠΜΣ Ρινολογίας-Ρινοχειρουργικής
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΔΔΠΜΣ Ρινολογίας-Ρινοχειρουργικής
Προκήρυξη ΔΔΠΜΣ Ρινολογίας-Ρινοχειρουργικής
Αίτηση ΔΔΠΜΣ Ρινολογίας-Ρινοχειρουργικής
Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο