Μεταπτυχιακά

Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή

$0.00$0.00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σχολή Επιστημών Υγείας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022-2023

 Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης συνεκτιμούνται:

     α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν     υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ

β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής και η βαθμολόγησή τους γίνεται από µέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που συμμετέχουν. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται µε συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.µ.) αυτής της κλίμακας.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 1.250 Ευρώ ανά εξάμηνο. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/17 το 30% των εισαχθέντων στο ΜΠΣ θα έχουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.

Διάρκεια σπουδών:  4 εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες:  120

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν:

  1.  Αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ .
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι εκπλήρωσαν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.

III. Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, μαζί µε την βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και περιλήψεις τυχόν δημοσιευμένων εργασιών.
  2. Πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εφ’ όσον υπάρχουν.
  3. Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες εφ’ όσον υπάρχουν.

VII. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή Ερευνητές Α’ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο και εφ’ όσον υπάρχουν.

VIII. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης ξένης ή ξένων γλωσσών.

  1. Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας.
  2. Φωτοτυπία των δύο όψων της αστυνομικής ταυτότητας.

  

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Προκήρυξη pdf

κ. Α. Λεοντίτση

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παπακυριαζή 22, Πλατεία Ταχυδρομείου, ΤΚ 41222 Λάρισα

Τηλ.:  2410-565007, Φαξ:  2410-565051, e-mail:  msc_publichealth@uth.gr 

Μ. Σπελέτας

Καθηγητής

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο