Μεταπτυχιακά

Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο

$0.00$0.00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο», μετά από κύκλο σπουδών 3 εξαμήνων, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση, με συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα σπουδών στα εξάμηνα έχει ως ακολούθως:

1ο εξάμηνο

 1. Το ισορροπημένο διαιτολόγιο. Εκτίμηση των διατροφικών διαταραχών και ελλειμμάτων (ECTS:5)
 2. Πληθυσμιακά διαιτητικά πρότυπα. Συντηρητικά τροφίμων, συντήρηση, κατάψυξη, κονσερβοποίηση, μεταλλαγμένα (ECTS:5)
 3. Διαιτητικοί παράγοντες και διατροφικές διαταραχές στα νοσήματα του πεπτικού σωλήνα, ήπατος και παγκρέατος (ECTS:5)
 4. Διαιτητικοί παράγοντες και διατροφικές διαταραχές σε νοσήματα του νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού συστήματος και σε νοσήματα νεφρών, ουρητήρων και κύστης (ECTS:5)
 5. Διαιτητικοί παράγοντες και διατροφικές διαταραχές σε ψυχιατρικά, ενδοκρινολογικά, οφθαλμολογικά νοσήματα και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του δέρματος (ECTS:5)
 6. Διαιτητικοί παράγοντες και διατροφικές διαταραχές στην εγκυμοσύνη, στα παιδιά,  στους γέροντες και στους ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ (ECTS:5)

 2ο εξάμηνο

 1. Παχυσαρκία, νοσογόνος παχυσαρκία, βαριατρική (ECTS: 6)
 2. Θεραπευτική αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών και ελλειμμάτων (ECTS: 6)
 3. Συμπληρώματα διατροφής, προβιοτικά, ευβιοτικά, σκευάσματα εντερικής και παρεντερικής διατροφής (ECTS: 6)
 4. Μεθοδολογία της Έρευνας (ECTS: 2)
 5. Προετοιμασία Διατριβής Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ECTS: 10)

3ο εξάμηνο

 1. Πρακτική άσκηση (ECTS: 10)
 2. Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ECTS: 20)

ΣΥΝΟΛΟ: 90 ECTS

Η έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο του 2023 και μέρος των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στις 3.000 ευρώ (1000€ με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, 1.000€ πριν από την έναρξη του Β’ εξαμήνου, 500 € με την έναρξη εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας και 500 € πριν από την έναρξη του Γ’ εξαμήνου).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και πρώην ΑΤΕΙ (ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Οκτώβριο του 2023) Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Χημείας, Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος Τμημάτων ΑΕΙ  και πρώην ΑΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι άλλων ΑΕΙ και πρώην ΑΤΕΙ που εργάζονται σε τομείς που αφορούν τη δίαιτα, τη διατροφή και τα τρόφιμα.

Η διαδικασία επιλογής θα βασίζεται στους φακέλους υποψηφιότητας και θα γίνει με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως της Αγγλικής), η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η επαγγελματική και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια), οι συστατικές επιστολές, η συνάφεια των προπτυχιακών (ή άλλων μεταπτυχιακών) σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ, καθώς και η συναφής επαγγελματική εμπειρία. Σε μερικές περιπτώσεις οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν από τις 22 Αυγούστου 2023 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023:

– Την Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα ηλεκτρονικά στο email: pmsdyn2@gmail.com

– Ολόκληρο τον φάκελο της υποψηφιότητας τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με courier ή αυτοπροσώπως κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία του ΠΜΣ, στη διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Μεζούρλο, 41110, Λάρισα, Γραφεία Διευθυντών Κλινικών, Γραφείο 31, 2ος Όροφος, Υπόψιν κας Κουλιοπούλου Νάντιας, Τηλέφωνο: 2413-502806

 1. Έντυπη  αίτηση συμμετοχής [υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.med.uth.gr/pmsdhd/ -> έντυπα -> Αίτηση Συμμετοχής].
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά προϋπηρεσίας, δημοσιεύσεων & ανακοινώσεων-εάν υπάρχουν) [υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.med.uth.gr/pmsdhd/ -> έντυπα -> Υπόδειγμα CV].
 3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα της αγγλικής)
 6. Μια έως δύο συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές, εργοδότες κλπ
 7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 8. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (να επισυνάπτεται στην αίτηση)
 9. Υπεύθυνη Δήλωση (να έχει εκδοθεί μέσω Gov.gr ή να φέρει το γνήσιο της υπογραφής), ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επικοινωνείτε με τη γραμματεία του ΠΜΣ στο email pmsdyn2@gmail.com ή στο τηλέφωνο 2413-502806.

Επίσης, μπορείτε να μας αποστείλετε το τηλέφωνο σας με email και να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Προκήρυξη pdf

Ιστοσελίδα του ΠΜΣ

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο