ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ0300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Θεοδώρου Κυριακή, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΒΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ECTS: 6.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 161 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις στο αμφιθέατρο, Διαλέξεις. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Γίνεται χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές (μέσω e-class) για την ευκολότερη διαχείριση του υλικού και της συνεννόησης και δημιουργίας ομάδων εργασίας.

Μέθοδος Αξιολόγησης: – Ερωτήσεις ανάπτυξης για την εξέταση του Μαθήματος
– Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την εξέταση των Εργαστηριακών Ασκήσεων.
– Εργαστηριακές Εκθέσεις (Εργασίες) μετά την ολοκλήρωση κάθε Εργαστηριακής Άσκησης.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Οι φοιτητές εισάγονται στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Φυσικής μέσα από μια σειρά διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
• Έχει γνώση και κατανόηση:
i. της φυσικής βάσης των κύριων λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος (πίεση, ενεργειακός μεταβολισμός, αιμοδυναμική, μηχανική μυών και σκελετού, ανταλλαγές αερίων, ώσμωση, κ.α.)
ii. της αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας – βιολογικού ιστού (βασικές αρχές ακτινοβολιών, ραδιενέργεια, φαινόμενα αλληλεπίδρασης, φυσική της ακτινολογίας, ακτινοθεραπείας και πυρηνικής ιατρικής, βασικές αρχές ακτινοβιολογίας)
iii. των βασικών αρχών λειτουργίας ιατρικών συσκευών (απινιδωτές, μετρητές φυσιολογικών παραμέτρων, ακτινογραφικές λυχνίες, αξονικοί και μαγνητικοί τομογράφοι, γάμμα / SPECT και PET cameras, γραμμικοί επιταχυντές, κ.α.)
• Διακρίνει αδρά τις φυσικές αρχές οι οποίες υποκρύπτονται στα βιολογικά φαινόμενα.
• Χρησιμοποιεί εργαστηριακές συσκευές μέτρησης φυσιολογικών παραμέτρων ανθρωπίνου σώματος.
• παρατηρεί φαινόμενα στο εργαστήριο, να καταγράφει και να αναλύει δεδομένα
• λύνει προβλήματα και να εξάγει συμπεράσματα από δεδομένα
• κατασκευάζει γραφικές παραστάσεις από δεδομένα και εξάγει πληροφορίες από αυτές
• χειρίζεται τον βασικό εξοπλισμό εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής
• εργάζεται αποτελεσματικά σε μια ομάδα
• εργάζεται με ασφάλεια σε εργαστηριακό περιβάλλον και να ακολουθεί οδηγίες
• αντιλαμβάνεται τα εργαστηριακά λάθη και να αναγνωρίζει τις πηγές τους.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Κάππας Κ & Θεοδώρου Κ, Ακτινοβολίες και Ακτινοπροστασία, Α’ και Β’ τόμος, Broken Hill Eds, 2017
• Γεωργίου Ε, Γιακουμάκης Ε, Κόττου Σ, Ντάλλες Κ, Σερέφογλου Α & Σκυλλάκου – Λουϊζη Α, Φυσική του Ανθρώπινου Σώματος, ελληνική έκδοση, εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2003
• Γεωργίου & συν. 2014, Γεωργίου Ε & συν, Διαγνωστικές & Θεραπευτικές εφαρμογές των ακτινοβολιών, Εκδ. Broken Hill Pub, 2014
• Γεωργούλιας Π, Στοιχεία Πυρηνικής Ιατρικής, Εκδόσεις Παν/μιο Θεσσαλίας, 2010
• Ψαρράκος Κ, Μολυβδά – Αθανασοπούλου Ε, Γκοτζαμάνη – Ψαρράκου Α & Σιούντας Α, Ιατρική Φυσική, Στοιχεία Ακτινοφυσικής και Εφαρμογές στην Ιατρική. Ακτινοβιολογία, Ακτινοπροστασία, Ψαρράκος Κ, University Studio Press, Θεσσαλονίκη

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Physics in Medicine and Biology
• Medical Physics
• Physica Medica
• Radiotherapy and Oncology

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο