ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΠΘ0500

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σκουλαρίγκης Ιωάννης , Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Γρηγόριος Γιαμούζης, Ανδρέας Ξανθόπουλος

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 5 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 109 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Φυσιολογία Συστημάτων ii. Παθολογική Φυσιολογία Ι iii. Προπαιδευτική Παθολογία

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ- ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις. Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί ένα από τους βασικούς κορμούς της Παθολογίας.
• Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κλινική και κριτική σκέψη εισαγωγής των σπουδαστών.
• Επίσης, αναφέρεται σε κλινικές οντότητες. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των κλινικών εκδηλώσεων, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο/επάγγελμα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των μηχανισμών, της κλινικής εικόνας και των εργαστηριακών ευρημάτων των συνήθων καρδιαγγειακών παθήσεων.
• Έχει γνώση των κλινικών εκδηλώσεων των ανωτέρω νόσων.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις βασικές θεραπευτικές επιλογές για κάθε μία από τις ανωτέρω παθήσεις.
• Χρησιμοποιεί τις επιλογές (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα) των διαφόρων απεικονιστικών, εργαστηριακών και ανοσολογικών εξετάσεων που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση των ανωτέρων νόσων.
• Αναλύει εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα των ανωτέρω νόσων.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να αναπτύξουν ένα θέμα των ανωτέρων νόσων.


URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=76

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Αρχές Σύγχρονης Καρδιολογίας
Έκδοση: 1η/2022
Συγγραφέας: Ιωάννης Σκουλαρίγκης Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Νέον Κωστάκης Δ. Αθανάσιος
Κωδικός Εύδοξος: 112690375
ISBN: 9786185515225

2. Καρδιολογία
Έκδοση: 2η/2016
Συγγραφέας: Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος
Κωδικός Εύδοξος: 55590872
ISBN: 9789607875921


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο