ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠ0102

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δαπόντε Αλέξανδρος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΑΡΑΣ, ΣΩΤΗΡIOΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 126 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ Στην αγγλική για τους αλλοδαπούς φοιτητές (Erasmus, HelMSIC)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών – Συμμετοχή των φοιτητών στις κλινικές ασκήσεις α) Η θεωρία του μαθήματος (διαλέξεις από έδρας) διατίθεται με μορφή power point & pdf αναρτημένες στο e-class του μαθήματος. Οι διαλέξεις αυτές καλύπτουν πλήρως όλη την ύλη του μαθήματος και εστιάζονται σε αυτά που θα πρέπει ο φοιτητής να γνωρίζει. Με βάση αυτές τις διαλέξεις που στηρίζονται κατ΄εξοχήν στο σύγγραμμα που χορηγείται στους φοιτητές θα γίνονται και οι εξετάσεις του μαθήματος. β) Η κλινική άσκηση που είναι 14 δίωρα θα πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων. Οι ομάδες αυτές θα κάνουν κλινική άσκηση στο πρωινό ωράριο σε Μαιευτική Κλινική, Γυναικολογική Κλινική, Μαιευτήριο, Εξωτερικά Ιατρεία Μαιευτικό-Γυναικολογικό, Χειρουργείο-Ειδικά εξωτερικά Ιατρεία (ανάλογα με το πρόγραμμα της ημέρας) και μέρος αυτών σε ώρες εκτός πρωϊνού ωραρίου με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας της κλινικής άσκησης που είναι απόλυτα εξαρτημένη από τον αριθμό των φοιτητών που συμμετέχουν. Για την κατανομή των φοιτητών θα χορηγείται ονομαστική κατανομή τις πρώτες ημέρες της άσκησης. γ) Τα μαθήματα από έδρας είναι συνολικά 14 δίωρα. Από αυτά τα 10 δίωρα είναι υποχρεωτικά. Σκοπός αυτών των μαθημάτων θα είναι η παρουσίαση περιστατικών και η διαφορική διάγνωση με διαδραστική συζήτηση με τους φοιτητές. Ανάλυση κλινικών περιστατικών σε ψηφιακή μορφή με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού Χρήση κατά τις παρουσιάσεις εξειδικευμένων λογισμικών υποστήριξης της διδασκαλίας (ΜS Power Point) και εξοικείωσης στη διαχείριση βιβλιογραφίας και επιστημονικών δεδομένων (PubMed) Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας E-CLASS

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Γραπτές εξετάσεις στη Μαιευτική-Γυναικολογία ΙΙ στηριζόμενη στις διαλέξεις που είναι αναρτημένες στο e class.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος του εαρινού εξαμήνου (κοινές γραπτές εξετάσεις για τη Μ-Γ Ι και Μ-Γ ΙΙ)

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών της Ιατρικής στον τομέα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας, παρέχοντας στους φοιτητές βασικές γνώσεις του τομέα αυτού, ανεξάρτητα της μελλοντικής ειδίκευσης που θα έχει ο κάθε γιατρός.

Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
• Να έχει κατανοήσει τη φυσιολογία και την παθολογία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας καθώς και τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων
• Είναι σε θέση να κατανοήσει τη μελέτη λειτουργίας της ανθρώπινης αναπαραγωγής, του γυναικείου ουροποιητικού συστήματος και τα γυναικολογικά νεοπλάσματα, την χρήση και συμβολή των υπερήχων και της φυσιολογική εξέλιξης της κυήσεως, του τοκετού καθώς και
• Τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των αντίστοιχων παθολογικών καταστάσεων
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του να ερευνήσει και να αναλύσει τη διεθνή βιβλιογραφία
• Εκμάθηση του τρόπου λήψης και σύνταξης του μαιευτικού-γυναικολογικού ιστορικού
• Διεκπεραίωση αναλυτικής φυσικής εξέτασης της μαιευτικής-γυναικολογικής
• Αξιολόγηση κοινών συμπτωμάτων που έχουν βασικά γυναικολογικά νοσήματα
• Αξιολόγηση εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων
• Ικανότητα διαγνωστικής προσέγγισης και διαφοροδιάγνωσης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να μπορεί να λαμβάνει αναλυτικό μαιευτικό-γυναικολογικό ιστορικό
• να έχει την ικανότητα περιεκτικής παρουσίασης του ιατρικού ιστορικού
• να έχει την ικανότητα φυσικής εξέτασης στις ασθενείς
• να έχει την ικανότητα σύνθεσης και ανάλυσης των πληροφοριών με σκοπό τη διαφοροδιάγνωση
• να κάνει χρήση των κλασικών και νέων διαγνωστικών μεθόδων
• να επιλέγει τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο που απαιτείται για την διαγνωστική προσέγγιση της ασθενούς
• να μπορεί να αξιολογεί την πορεία έκβασης της νόσου


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_185

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Διεθνή
1.Wallwiener D., Becker S. «Άτλας Χειρουργικής στη Γυναικολογία», Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Αθήνα 2015 (διαθέσιμο και σε ελληνική μετάφραση)
2. Williams Obstetrics. Cunningham G.F., Leveno K. J., Bloom S.L., Dashe J.S., Hoffman B.L., 1η έκδοση, 2021 (διαθέσιμο και σε ελληνική μετάφραση) 3.Williams Gynecology. Hoffman B.L., Schorge J.O., Halvorson L.M., Hamid, Schaffer J.I., Corton M.M. 4η έκδοση 12/2020

Ελληνική
1.C.Beckmann, F. Ling, W. Herbert, D. Laube, R. Smith, R. Casanova, A. Chuang, A. Goepfert, N. Hueppchen, P. Weiss. «Μαιευτική και Γυναικολογία», 1η Ελληνική έκδοση/2018, Επιμέλεια Αλέξανδρος Ι. Δαπόντε, Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας 2.Δίνας Δ. Κωνσταντίνος «Εισαγωγή στη Μαιευτική και Γυναικολογία», Έκδοση 1/2020, Εκδόσεις Κυριακίδη ΙΚΕ
3.Δ. Λουτράδης, Ε. Δεληγεώρογλου, Ν. Παπαντωνίου, Κ. Παππά «Μαιευτική και Γυναικολογία» Έκδοση 1η/2017, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd, Αθήνα 2017


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο