ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: ΝΡ0102

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεωργία Ξηρομερήσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Δαρδιώτης Ευθύμιος, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, ΕΔΙΠ

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 116 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Νευροφυσιολογία και Φυσιολογία Ενδοκρινών ii. Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά Αγγλική γλώσσα για αλλοδαπούς φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα στα πλαίσια της ανταλλαγής φοιτητών στο Πρόγραμμα ERASMUS και στις ανταλλαγές φοιτητών στο πρόγραμμα της HELMSIC).

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών, κλινική άσκηση Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) και video Δυνατότητα επικοινωνίας με τον επιβλέποντα του μαθήματος μέσω email

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση -Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών στη κλινική άσκηση.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Νευρολογίας και κυρίως στην αντικειμενική νευρολογική εξέταση και εντοπιστική νευρολογία.
Η Νευρολογία περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο και ο κύριος στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια νευρολογικής εξέτασης και η εξοικείωση με τη φαινομενολογία των νευρολογικών παθήσεων και την εντοπιστική διαγνωστική.
Επίσης, περιγράφονται όλες οι παρακλινικές εξετάσεις που διενεργούνται προκειμένου να γίνει η διάγνωση και γίνεται επίδειξη της διεξαγωγής αυτών, όπου είναι εφικτό.
Έχει στόχο την απόκτηση γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση σωστής και πλήρους κλινικής εξέτασης του ασθενούς και την αξιολόγηση των κλινικών (υποκειμενικών και αντικειμενικών) ευρημάτων της εξέτασης.

Αντικειμενικοί σκοποί
Οι αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος μπορούν είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι:
• Να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια, τη σημασία και τη δομή του ιστορικού και να αποκτήσει εμπειρία στην τεχνική που αυτό λαμβάνεται, καταγράφεται και παρουσιάζεται
• Να μάθει να εκτελεί συντεταγμένα τη γενική αντικειμενική νευρολογική εξέταση, να εξοικειωθεί με τα ευρήματα της εξέτασης φυσιολογικών ατόμων και να μάθει να αναγνωρίζει τα παθολογικά αντικειμενικά σημεία και τη σημασία τους.
• Να μάθει τα κύρια συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνονται τα διάφορα νοσήματα, τις ποικιλίες τους, την παθοφυσιολογική τους βάση και τη σημασία τους στη διάγνωση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση βασικών αρχών της Νευρολογίας.
• να εξοικειωθεί με τον ασθενή και να αποκτήσει εμπειρία στην λήψη του ιστορικού
• να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει εμπειρία στην διενέργεια της νευρολογικής εξέτασης. Να εξοικειωθεί με τα ευρήματα της εξέτασης φυσιολογικών ατόμων και την αναγνώριση των παθολογικών αντικειμενικών σημείων και τη σημασία τους
• Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών της Νευρολογίας
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις κύριες διαφορές ανάμεσα στην φυσιολογική και παθολογική κλινική εικόνα, να περιγράψει την αιτία, παθογένεια, εξέλιξη και θεραπεία των σπουδαιότερων νευρολογικών νοσημάτων.
• Χρησιμοποιεί τις κύριες διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές στην κλινική πράξη.
• Αναλύει τα δεδομένα σε συνδυασμό με το ιστορικό, κλινική εικόνα και δεδομένα του λοιπού κλινικοεργαστηριακού ελέγχου των ασθενών.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύει την διεθνή βιβλιογραφία.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Duss’ Εντοπιστική Διάγνωση στη Νευρολογία Κωδικός Ευδόξου 37342

2. Νευρολογία Λογοθέτη, 5η έκδοση, Λογοθέτης Ιωάννης, Μυλωνάς Ιωάννης

Άλλες προτάσεις:
1. Δ. Βασιλόπουλος (2016) Νευρολογία, Αθήνα: Π.Χ. Πασχαλίδης
2. I. Wilkinson, G. Lennox (2009) Βασική Νευρολογία, επιμ. Α. Παπαδημητρίου, Αθήνα Παρισιάνου Α.Ε.
3. A. Ropper, M. A. Samuels, et J. P. Klein (2014) Adams and Victor’s Principles of Neurology, 10th Edition, MC Graw -Hill Education.
4. S. Hauser (2013) Harrison’s Neurology in Clinical Medicine, 3rdEdition McGraw-Hill Education.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο