ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0500

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τζώρτζης Βασίλειος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 116 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Φυσιολογία Συστημάτων ii. Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Δια ζώσης (παραδόσεις από αμφιθεάτρου και με την κλινική άσκηση σε προπλάσματα και ασθενείς) Χρήση ηλεκτρονικών μέσων με τη χρήση λογισμικού της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων, e- class, Ανάλυση κλινικών περιστατικών σε ψηφιακή μορφή με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

Μέθοδος Αξιολόγησης: • Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής με ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή προφορική εξέταση.
• Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών στη κλινική άσκηση.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα της Ουρολογίας αποτελεί βασικό μαθήματα κορμού των Ιατρικών Σχολών. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο των παθήσεων του ουροποιογεννητικού. Η προπτυχιακή εκπαίδευση επιτυγχάνεται με την αφιθεάτρου παρακολούθηση υποχρεωτικών διαλέξεων (2 ωρών εβδομαδιαίως) καθώς και της υποχρεωτικής κλινικής άσκησης (2 ωρών εβδομαδιαίως) στους θαλάμους της Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής, Εξωτερικών Ιατρείων, Ειδικών Ιατρείων και Χειρουργικών αιθουσών με πληθώρα ασθενών που πάσχουν από νοσήματα του ουροποιογεννητικού και απαιτούν την υιοθέτηση της καλούμενης ολιστικής διάγνωσης και αντιμετώπισης. Επίσης, η κλινική άσκηση συμπληρώνεται με την απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων σε προπλάσματα καθώς και σε παρασκευάσματα ζώων. Για να παρακολουθήσει ο φοιτητής το μάθημα κατά τρόπο αποδοτικό θα πρέπει να έχει τις γνώσεις του συνόλου των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων.

Το μάθημα αποτελεί το εργαλείο για την εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές της παθοφυσιολογίας των παθήσεων του ουροποιογεννητικού συστήματος. Επίσης, μέσω της κλινικής άσκησης, εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της χειρουργικής του ουροποιογεννητικού (ανοικτής και ενδοσκοπικής). Τέλος, συμβάλλει στην απόκτηση επαγωγικής σκέψης που κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή μύηση των φοιτητών στο λειτούργημα του Ιατρικού επαγγέλματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των βασικών αρχών της παθοφυσιολογίας του ουροποιογεννητικού συστήματος
• Αναλύει τα κλινικά δεδομένα έτσι ώστε να προβεί σε διάγνωση
• Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών εφαρμογών (παρεμβατικών και μη)
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις βασικές ασθένειες του ουροποιογεννητικού συστήματος
• Χρησιμοποιεί τις αποκτημένες γνώσεις σε οποιαδήποτε ειδικότητα που σχετίζεται με το αντικείμενο
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να προσεγγίσουν την σημασία της συνεργασίας και της επιστημονικής αντιπαράθεσης με την ενεργό συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης

Γενικές Ικανότητες
1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
3. Λήψη αποφάσεων
4. Αυτόνομη εργασία
5. Ομαδική εργασία
6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
8. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 9. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
10. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
11. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
12. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=77

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1) Ουρολογία με μια ματιά, Αxel S. Merseburger, Markus A. Kuczyk, Judd W. Moul,
Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Βασίλειος Τζώρτζης ,
2) Σύγχρονη Ουρολογία, Μ. Μελέκος,
3) ABC της Ουρολογίας, DAWSON

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1) EUROPEAN UROLOGY
2) JOURNAL OF UROLOGY


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο