ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠ0202

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γριβέα Ιωάννα, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Α.ΜΙΧΟΥΛΑ, ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 126 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: α) Η θεωρία του μαθήματος διατίθεται με μορφή ηχογραφημένων διαλέξεων στο e class του μαθήματος. Οι διαλέξεις αυτές καλύπτουν πλήρως όλη την ύλη του μαθήματος και εστιάζονται σε αυτά που θα πρέπει ο φοιτητής να γνωρίζει. Με βάση αυτές τις διαλέξεις που στηρίζονται κατ΄εξοχήν στο σύγγραμμα που χορηγείται στους φοιτητές θα γίνονται και οι εξετάσεις του μαθήματος. Β) Η κλινική άσκηση που είναι 14 2ωρα θα γίνεται σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων. Οι ομάδες αυτές θα κάνουν κλινική άσκηση και σε ώρες εκτός πρωινού ωραρίου με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας της κλινικής άσκησης που είναι απόλυτα εξαρτημένη από τον αριθμό των φοιτητών που συμμετέχουν. Γ) Τα μαθήματα από το αμφιθέατρο είναι συνολικά 14 2ωρα. Από αυτά τα 10 2ωρα είναι υποχρεωτικά. Σκοπός αυτών των μαθημάτων θα είναι η παρουσίαση περιστατικών και η διαφορική διάγνωση με διαδραστική συζήτηση με τους φοιτητές. Εξειδικευμένα λογισμικά υποστήριξης της διδασκαλίας (ΜS Power Point) και διαχείρισης βιβλιογραφίας και επιστημονικών δεδομένων (PubMed) Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας E-CLASS

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή τελική εξέταση, διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στηριζόμενη στα μαθήματα που είναι αναρτημένα στο e class.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών της Ιατρικής στον τομέα της Παιδιατρικής, παρέχοντας στους φοιτητές βασικές γνώσεις του τομέα αυτού, ανεξάρτητα της μελλοντικής ειδίκευσης που θα έχει ο κάθε γιατρός.

Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
• Εκμάθηση του τρόπου λήψης και σύνταξης του παιδιατρικού ιστορικού
• Διεκπεραίωση αναλυτικής φυσικής εξέτασης σε όλο ηλικιακό φάσμα της παιδιατρικής
• Αξιολόγηση κοινών συμπτωμάτων που έχουν βασικά παιδιατρικά νοσήματα
• Αξιολόγηση εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων
• Ικανότητα διαγνωστικής προσέγγισης και διαφοροδιάγνωσης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να μπορεί να λαμβάνει αναλυτικό παιδιατρικό ιστορικό
• να έχει την ικανότητα περιεκτικής παρουσίασης του ιατρικού ιστορικού
• να έχει την ικανότητα φυσικής εξέτασης στους παιδιατρικούς ασθενείς όλων των ηλικιών
• να έχει την ικανότητα σύνθεσης και ανάλυσης των πληροφοριών με σκοπό τη διαφοροδιάγνωση
• να κάνει χρήση των κλασσικών και νέων διαγνωστικών μεθόδων
• να επιλέγει τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο που απαιτείται για την διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς
• να μπορεί να αξιολογεί την πορεία έκβασης της νόσου


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_210/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ» ALBERT POMERANZ, SVAPNA SABNIS, Εκδόσεις Ιωάννης Κωνσταντάρας, 2020, Κωδικός Εύδοξος 94644311
2. Nelson «ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ» 8Η Αγγλική/5η ελληνική έκδοση ΒROKEN HILL PUBLISHERS LTD 2020


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο