ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: ΨΧ0402

Υπεύθυνος Καθηγητής: Νικόλαος Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Σαμαρά Μυρτώ, Μπονώτης Κωνσταντίνος, Τσιούρη Ιωάννας, Λιασκόπουλος Νικόλαος

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 107 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (μέχρι 2 απουσίες) Power point e-class

Μέθοδος Αξιολόγησης: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οι ψυχικές ασθένειες γίνονται ολοένα και πιο συχνές, ενώ η αναπηρία στον πληθυσμό που συνδέεται με ψυχικές ασθένειες έχει ήδη ξεπεράσει την αναπηρία που συνδέεται με σωματικές ασθένειες, και η διαφορά τους αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον. Είναι επομένως σημαντικό όλοι οι φοιτητές ιατρικής να αποκτήσουν μια άρτια κατάρτιση στην Ψυχιατρική, καθώς θα τη χρειαστούν στη μελλοντική τους άσκηση, ανεξάρτητα από το ποια ειδικότητα επιλέξουν.

Η Ψυχιατρική είναι ίσως η πιο πολύπλοκη κλινική ειδικότητα, καθώς απαιτεί υψηλή διεπιστημονικότητα και δημιουργική κλινική σκέψη, βασισμένη στη τεκμηριωμένη ιατρική και την άριστη κατάρτιση στη θεωρία. Το μάθημα Ψυχιατρική ΙI αποτελεί φυσική συνέχεια της Ψυχιατρικής Ι και στοχεύει στην ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και της νοοτροπίας που διέπει την κλινική Ψυχιατρική, που θα προετοιμάσει τους φοιτητές για την κλινική τους άσκηση.

Το μάθημα περιλαμβάνει αναλυτικές διαλέξεις για τη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών. Αναπτύσσονται διεξοδικά τόσο η φαρμακοθεραπεία και οι άλλες βιολογικές θεραπείες, όσο και οι σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην κλινική ψυχιατρική. Επίσης, διδάσκονται οι αρχές των βασικώνυποειδικοτήτων της Ψυχιατρικής: Ψυχογηριατρική, Παιδοψυχιατρική, Νοητική Υστέρηση, Διασυνδετική Ψυχιατρική και Ψυχιατρική των εξαρτήσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Εκτιμά τη σημασία της διεπιστημονικής και της ολιστικής προσέγγισης στην Ψυχιατρική
• Γνωρίζει διεξοδικά τις θεραπευτικές επιλογές στην Ψυχιατρική
• Έχει εποπτική γνώση των βασικών υποειδικοτήτων της Ψυχιατρικής, δηλαδή της Παιδοψυχιατρικής, της Ψυχογηριατρικής, της Ψυχιατρικής των εξαρτήσεων και της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο