ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΚΑ0200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζαχαρούλης Δημήτριος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΠΕΤΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΟΥΛΤΣΙΔΗ, IΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΛΟΥΔΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΟΜΠΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΤΙΝΤΑΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ,ΕΥΘΥΜIΟΥ ΜΑΤΘΑIΟΣ

ECTS: 15.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 12o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 30 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 382 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Χειρουργική Σημειολογία ii. Χειρουργική Ι iii. Χειρουργική ΙΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Η εκπαίδευση γίνεται σε ομάδες υπό την επίβλεψη υπευθύνου μέλους ΔΕΠ και κάθε φοιτητής παρακολουθεί υπεύθυνα συγκεκριμένους ασθενείς Ανάλυση κλινικών περιστατικών και αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος της κλινικής. Συμμετοχή των φοιτητών στις ιατρικές επισκέψεις στην κλινική, στις δραστηριότητες του τμήματος επειγόντων περιστατικών και των εξωτερικών ιατρείων καθώς και τις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος ενεργά

Μέθοδος Αξιολόγησης: Υποχρεωτική παρουσία στις διαλέξεις των μαθημάτων
Προφορικές Εξετάσεις 100%

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: 1. Η εξοικείωση των φοιτητών με την διάγνωση και αντιμετώπιση των χειρουργικών αρρώστων.
2. Η συμμετοχή των φοιτητών σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάρια ή συνέδρια που οργανώνονται από την Xειρουργική Κλινική.
3. Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κλινικής ως δόκιμοι ιατροί.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων νέων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Εργασία δε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία δε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παραγωγή νέων ερευνητικών τεχνικών


URL Μαθήματος : https://www.med.uth.gr/DetailsLesNew.aspx?id=106

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Current Σύγχρονη Χειρουργική Διάγνωση και Θεραπεία 3η έκδοση Doherty Gerard
2. Γενική Χειρουργική, Ι. Δ. Κανέλος
3. Kλινική Χειρουργική, M.M. HENRY, J.N. THOMSON


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο