ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΚΑ0400

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δαπόντε Αλέξανδρος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΑΡΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΗ, ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ, ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ECTS: 11.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 12o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 30 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 278 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Φυσιολογία Συστημάτων ii. Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων iii. Εισαγωγή στην Εμβρυολογία – Μοριακή Εμβρυολογία iv. Οργανογένεση – Διαμαρτίες και Κλινικές εφαρμογές v. Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι. Οι φοιτητές που οφείλουν τη Μαιευτική-Γυναικολογία Ι – ΙΙ (του 5ου έτους) δύνανται να πραγματοποιήσουν τη δίμηνη κλινική τους άσκηση στο πτυχιακό της Μαιευτικής-Γυναικολογίας (του 6ου έτους), αλλά δεν μπορούν να εξετασθούν στο πτυχιακό της Μαιευτικής-Γυναικολογίας εάν πρωτίστως δεν εξετασθούν επιτυχώς στη Μαιευτική-Γυναικολογία Ι-ΙΙ.

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ Στην αγγλική για τους αλλοδαπούς φοιτητές (Erasmus, HelMSIC)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών – Συμμετοχή των φοιτητών στις κλινικές ασκήσεις- Παρουσιάσεις φοιτητών. • Το ωράριο των φοιτητών είναι 08.30π.μ.-14.30 • Οι φοιτητές παρακολουθούν την «πρωινή αναφορά» (08.30π.μ.-9.30π.μ.), συμμετέχουν – κατανεμημένοι σε ομάδες 2-3 ατόμων ανά ειδικευόμενο γιατρό – στην επίσκεψη ασθενών, έχοντας στην ευθύνη του καθένας τουλάχιστον 1 ασθενή. Στη συνέχεια, συμμετέχουν στην επίσκεψη με τον ειδικευμένο γιατρό και τους αντίστοιχους ειδικευόμενους γιατρούς, καθώς και στην επίσκεψη του Διευθυντή της Κλινικής (ή του αντικαταστάτη του) με όλους τους γιατρούς της Κλινικής, όπου παρουσιάζονται όλοι οι ασθενείς. • Κάθε φοιτητής παρουσιάζει σε PowerPoint ένα ενδιαφέρον περιστατικό που επιλέγει με την καθοδήγηση και επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Κλινικής • Η μεσημβρινή ζώνη (12.30π.μ-13.30) περιλαμβάνει τα φροντιστηριακά μαθήματα, την παρουσίαση περιστατικών από τους φοιτητές και οποιαδήποτε εκπαιδευτική εκδήλωση έχει η Κλινική. Οι παρουσιάσεις αυτές θα αναρτώνται στο e- class του μαθήματος. • Κατά τη διάρκεια του διμήνου οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν σε 3άδες εφημερίες, σε διαφορετικές ημέρες το καθένα, βάσει προγράμματος που εκδίδεται την πρώτη εβδομάδα της άσκησης (εκπρόσωπος των φοιτητών). • Οι φοιτητές υποχρεούνται επίσης να συμμετέχουν στις επιστημονικές εκδηλώσεις της κλινικής • Με τη λήξη του διμήνου ο εκπρόσωπος των φοιτητών στο δίμηνο παραδίδει στον υπεύθυνο του μαθήματος: α) έντυπο με πιστοποιημένη την παρακολούθηση των εφημεριών της Κλινικής από τον υπεύθυνο κάθε εφημερίας γιατρό β) CD με όλες τις παρουσιάσεις περιστατικών από φοιτητές, γ) 2 πλήρη ιστορικά ασθενών από κάθε φοιτητή case reports. • Ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να απουσιάζει 2 ημέρες στις 8 εβδομάδες κλινικής άσκησης. Απουσίες πέρα αυτού του ορίου δεν γίνονται δεκτές. Ανάλυση κλινικών περιστατικών σε ψηφιακή μορφή με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

Μέθοδος Αξιολόγησης: Κατ΄ οίκον εργασία και παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών.
Συγγραφή δύο κλινικών περιπτώσεων
Μετά το τέλος της δίμηνης κλινικής άσκησης γίνεται πτυχιακή εξέταση (προφορική)
Η αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τους φοιτητές πριν την λήξη της άσκησης τους.
Επίσης δίδεται στους φοιτητές έντυπο για αναλυτική εσωτερική αξιολόγηση της Κλινικής και των Μελών ΔΕΠ, το οποίο συμπληρώνεται ανώνυμα από τους φοιτητές.
Προτρέπονται οι φοιτητές να εκφράσουν την άποψή τους για τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος και ενδεχόμενες προτεινόμενες αλλαγές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω απαντήσεων του ερωτηματολογίου αξιοποιούνται κατάλληλα με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Κλινική άσκηση και εκπαίδευση των φοιτητών στη Μαιευτική και Γυναικολογία με σκοπό τη διάγνωση και θεραπεία γυναικολογικών και μαιευτικών νοσημάτων εσωτερικών ασθενών καθώς και ασθενών εξωτερικών ιατρείων
Η παρακάτω αναφερόμενη διάρθρωση της ύλης στοχεύει στο να αναλύσει τα κύρια σημεία
κάθε Κεφαλαίου, τα οποία θα αποτελέσουν μαθησιακούς στόχους για τους φοιτητές.
Α) ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Για κάθε ένα από τα επιμέρους Κεφάλαια του μαθήματος «Μαιευτική και Γυναικολογία» αναλύονται οι μαθησιακοί στόχοι για το φοιτητή μέσω των διαλέξεων και των κλινικών ασκήσεων
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και της κλινικής συμβολής της Μαιευτικής-Γυναικολογίας ως ανεξάρτητης Ιατρικής Ειδικότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να :
• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Μαιευτικής-Γυναικολογίας, της εμβρυομητρικής Ιατρικής, της Γυναικολογικής Ογκολογίας, της Αναπαραγωγικής Ιατρικής και της Ουρογυναικολογίας
• Έχει κατανοήσει τη φυσιολογία και την παθολογία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας καθώς και τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων
• Είναι σε θέση να κατανοήσει τη μελέτη λειτουργίας της ανθρώπινης αναπαραγωγής, του γυναικείου ουροποιητικού συστήματος και τα γυναικολογικά νεοπλάσματα, την χρήση και συμβολή των υπερήχων και της φυσιολογική εξέλιξης της κυήσεως, του τοκετού καθώς και
• Τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των αντίστοιχων παθολογικών καταστάσεων
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του να ερευνήσει και να αναλύσει τη διεθνή βιβλιογραφία

Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Επιστημονικές παρουσιάσεις
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_183

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Διεθνή
1.Wallwiener D., Becker S. «Άτλας Χειρουργικής στη Γυναικολογία», Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Αθήνα 2015

Ελληνική
1.C.Beckmann, F.Ling, W.Herbert, D.Laube, R.Smith, R.Casanova, A.Chuang, A.Goepfert, N.Hueppchen, P.Weiss. «Μαιευτική και Γυναικολογία», 1η Ελληνική έκδοση/2018, Επιμέλεια Αλέξανδρος Ι.Δαπόντε,
Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας
2.Δίνας Δ.Κωνσταντίνος «Εισαγωγή στη Μαιευτική και Γυναικολογία», Έκδοση 1/2020, Εκδόσεις Κυριακίδη ΙΚΕ


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο