ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΚΑ0300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γριβέα Ιωάννα, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΙΧΟΥΛΑ, ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ECTS: 11.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 12o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 30 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 278 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παιδιατρική ΠΤΥΧΙΑΚΟ (Κλινική Άσκηση): Να έχει ολοκληρώσει: i. Παιδιατρική Ι – Κλινική Άσκηση ii. Παιδιατρική ΙΙ – Κλινική Άσκηση Η παρακολούθηση της Κλινικής Άσκησης στην Παιδιατρική Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική και θεωρείται επιτυχής όταν δεν υπάρχουν απουσίες, πέραν ενός δίωρου για το κάθε εξάμηνο και παρακολούθηση – επιτυχής εξέταση στην i. Παιδιατρική Ι ii. Παιδιατρική ΙΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚA ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚA

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: • Το ωράριο των φοιτητών είναι 8.30-2.30μμ. • Οι φοιτητές παρακολουθούν την «πρωινή αναφορά» (8.30-9.30πμ), συμμετέχουν – κατανεμημένοι σε ομάδες 2-3 ατόμων ανά ειδικευόμενο γιατρό – στην επίσκεψη ασθενών, έχοντας στην ευθύνη του καθένας τουλάχιστον 1 ασθενή. Στη συνέχεια, συμμετέχουν στην επίσκεψη με τον ειδικευμένο γιατρό και τους αντίστοιχους ειδικευόμενους γιατρούς, καθώς και στην επίσκεψη του Διευθυντή της Κλινικής (ή του αντικαταστάτη του) με όλους τους γιατρούς της Κλινικής, όπου παρουσιάζονται όλοι οι ασθενείς. • Επί 1 βδομάδα (εκ περιτροπής) οι φοιτητές παρακολουθούν και συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. • Ανά εβδομάδα (εκ περιτροπής) παρακολουθούν επίσης τη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων της Κλινικής, βάσει προγράμματος. • Κάθε φοιτητής παρουσιάζει σε PowerPoint ένα ενδιαφέρον περιστατικό που επιλέγει με την καθοδήγηση και επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Κλινικής • Η μεσημβρινή ζώνη (12.30-2.30) περιλαμβάνει τα φροντιστηριακά μαθήματα, την παρουσίαση περιστατικών από τους φοιτητές και οποιαδήποτε εκπαιδευτική εκδήλωση έχει η Κλινική. Οι παρουσιάσεις αυτές θα αναρτώνται στο e class του μαθήματος. • Κατά τη διάρκεια του διμήνου οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν 8 4ώρα γενικής εφημερίας, σε διαφορετικές ημέρες το καθένα, βάσει προγράμματος. • Οι φοιτητές υποχρεούνται επίσης να συμμετέχουν στις επιστημονικές εκδηλώσεις της κλινικής (πχ Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας κ.α.). • Με τη λήξη του διμήνου ο εκπρόσωπος των φοιτητών στο δίμηνο παραδίδει στον υπεύθυνο του μαθήματος: α) έντυπο με πιστοποιημένη την παρακολούθηση των εφημεριών της Κλινικής από τον υπεύθυνο κάθε εφημερίας γιατρό β) CD με όλες τις παρουσιάσεις περιστατικών από φοιτητές, γ) 2 πλήρη ιστορικά ασθενών από κάθε φοιτητή. • Ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να απουσιάζει 2 ημέρες στις 8 εβδομάδες κλινικής άσκησης. Απουσίες πέρα αυτού του ορίου δεν γίνονται δεκτές. Εξειδικευμένα λογισμικά υποστήριξης της διδασκαλίας (ΜS Power Point) και διαχείρισης βιβλιογραφίας και επιστημονικών δεδομένων (PubMed)

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γίνεται λαμβάνοντας υπόψιν:
• Την παρουσίαση περιστατικού που έχει κάνει ο κάθε φοιτητής
• Την επίδοση του κατά την κλινική άσκηση
• Προφορική εξέταση εφ’ όλης της ύλης της Παιδιατρικής μετά το τέλος της Κλινικής Άσκησης.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών της Ιατρικής στον τομέα της Παιδιατρικής.
Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν λάβει τις βασικές γνώσεις της Παιδιατρικής στα μαθήματα Παιδιατρικής Ι και Παιδιατρικής ΙΙ στο 9ο και 10ο εξάμηνο, μέσω της κλινικής άσκησης για 8 εβδομάδες θα μπορούν να παρουσιάζουν παιδιατρικά περιστατικά που νοσηλεύονται στην Κλινική, να εξετάζουν και να κάνουν απλές ιατρικές πράξεις.

Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
• Δυνατότητα παρουσίασης ιστορικού νοσηλευόμενου ασθενή
• Ικανότητα αξιολόγησης των κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων
• Παρουσίαση της καθημερινής πορείας των νοσηλευόμενων ασθενών
• Ικανότητα διαγνωστικής προσέγγισης και διαφορικής διάγνωσης
• Εκμάθηση θεραπευτικών αγωγών σε κοινά παιδιατρικά νοσήματα
• Επιλογή του κλινικοεργαστηριακού ελέγχου που απαιτείται για την διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς
• Αναζήτηση και αξιολόγηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας
• Προετοιμασία και παρουσίαση περιστατικού χρησιμοποιώντας πρόσφατη βιβλιογραφία

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να μπορεί να λαμβάνει αναλυτικό παιδιατρικό ιστορικό
• να έχει την ικανότητα περιεκτικής παρουσίασης του ιατρικού ιστορικού
• να έχει την ικανότητα φυσικής εξέτασης στους παιδιατρικούς ασθενείς όλων των ηλικιών
• να έχει την ικανότητα σύνθεσης και ανάλυσης των πληροφοριών με σκοπό τη διαφοροδιάγνωση
• να κάνει χρήση των κλασσικών και νέων διαγνωστικών μεθόδων
• να επιλέγει τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο που απαιτείται για την διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς
• να μπορεί να εκτελεί απλές ιατρικές πράξεις, όπως αιμοληψίες
• να μπορεί να αξιολογεί την πορεία έκβασης της νόσου
• να γνωρίζει την θεραπευτική αντιμετώπιση κοινών παιδιατρικών νοσημάτων
• να γνωρίζει την αντιμετώπιση του νεογνού υψηλού κινδύνου
• να έχει την ικανότητα να παρουσιάζει ιατρικό θέμα στηριζόμενος στη πρόσφατη βιβλιογραφία


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_207/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. «Σύγχρονη Παιδιατρική»4η έκδοση/2016 Συγγραφείς: Lissauer Tom, Clayden Graham, Εκδόσεις ΒROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Κωδικός Εύξοδος: 50662970
2. «Εγχειρίδιο Παιδιατρικής» 1η ελληνική έκδοση, 2021, Συγγραφείς: Aanda Gwee, Romi Rimer, Michael Marks, Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Κωδικός Εύξοδος: 102123909


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο