ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ0822

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αηδονίδης Ισαάκ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Σ. Ζαρογιάννης, Ε. Παρασκευά, Χ. Χατζόγλου, Ευδοξία Γώγου

ECTS: 7.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 179 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος της συνίσταται από διαλέξεις, παρουσίαση κλινικών περιστατικών και εργαστηριακές ασκήσεις. Είναι υποχρεωτική η παρουσία των φοιτητών στις εργαστηριακές ασκήσεις και στα φροντιστήρια. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις δεν είναι υποχρεωτική. Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν παρουσιάσεις σε power point και όπου απαιτείται γίνεται προβολή video. Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (e-Class) του Τμήματος Ιατρικής. Το πρόγραμμα διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων, οι μαθησιακοί στόχοι, η σχετική βιβλιογραφία, τα αρχεία παρουσίασης των διαλέξεων, το εκπαιδευτικό υλικό για τις εργαστηριακές ασκήσεις, όπως και όλες οι σχετικές με το μάθημα πληροφορίες αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο e-class Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-class.uth.gr).

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
-Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης.
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Τελικές προφορικές εξετάσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, όπως οι φοιτητές με ειδικές μαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες.
Ο τρόπος αξιολόγησης γνωστοποιείται στους φοιτητές στην έναρξη του μαθήματος και υπάρχει στις πληροφορίες του μαθήματος στο eclass.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές τη φυσιολογική λειτουργία του αναπνευστικού, ανοσοποιητικού, ουροποιητικού, γαστρεντερικού και καρδιαγγειακού συστήματος του ανθρώπινου σώματος.
Η ύλη του μαθήματος αποβλέπει στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών των ανωτέρω συστημάτων, ώστε ο φοιτητής να έχει μία γενική εικόνα για τη θέση και το ρόλο τους στη συνολική λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος.
Επίσης, παρέχει στο φοιτητή την απαραίτητη γνώση για τις φυσιολογικές αποκρίσεις και τις προσαρμογές του οργανισμού σε ακραία περιβάλλοντα και κάνει αναφορές στην κλινική φυσιολογία και στην παθοφυσιολογία. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα εξοικειωθεί για τη θεμελιώδη σχέση της φυσιολογίας με την κλινική ιατρική.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας της ολοκληρωμένης και σε βάθος γνώσης της φυσιολογίας των συστημάτων που πραγματεύεται το παρόν μάθημα, ώστε να αποτελέσει την βάση που θα διευκολύνει τους νέους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να αφομοιώσουν τον εκτεταμένο όγκο νέων δεδομένων που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη των επιστημών υγείας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζει τους μηχανισμούς λειτουργίας του αναπνευστικού, ανοσοποιητικού, ουροποιητικού, γαστρεντερικού και καρδιαγγειακού συστήματος του ανθρώπινου σώματος με ολοκληρωμένη και κριτική σκέψη.
• Κατανοεί πως τα επιμέρους αναφερθέντα συστήματα του οργανισμού και οι λειτουργίες αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους ώστε να αποκτά μία συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος.
• Διακρίνει την κινητοποίηση των αντιρροπιστικών μηχανισμών σε περιπτώσεις διαταραχών της λειτουργίας των ανωτέρω συστημάτων και την πρόκληση παθολογικών καταστάσεων, όταν οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί δεν επαρκούν.
• Κάνει χρήση των γνώσεων που αποκτά για να κάνει υποθέσεις για τις διαταραχές και παθολογικές καταστάσεις που προκύπτουν από μία αλλαγή ή κατάργηση κάποιας φυσιολογικής λειτουργίας των ανωτέρω συστημάτων, να αναλύει τους μηχανισμούς και να αναγνωρίζει τους πιθανούς φαρμακευτικούς στόχους για την αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων, ώστε ο φοιτητής να αποκτά χρήσιμη και εφαρμόσιμη γνώση.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
Λήψη αποφάσεων.
Αυτόνομη εργασία.
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Φυσιολογία του Ανθρώπου.
Συγγραφείς: D.U. Silverthorn.
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2018.
Κωδικός Εύδοξος: 77107020, ISBN: 9789925563470.
2. Ιατρική Φυσιολογία-Κυτταρική και Μοριακή Προσέγγιση.
Συγγραφείς: Boron F. Walter, Boulpaep L. Emile
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2020.
Κωδικός Εύδοξος: 77107185, ISBN: 9789925563579.

Άλλα συγγράμματα στα Ελληνικά
• Εισαγωγή στη Φυσιολογία του Ανθρώπου.
Συγγραφείς: Lauralee Sherwood.
Εκδόσεις: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ, 2016.
• Ganong’s Ιατρική Φυσιολογία
Συγγραφείς: Barett K.
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
• Vander’s Φυσιολογία του Ανθρώπου – Οι μηχανισμοί του Σώματος,
Συγγραφείς: Widmaier E., Raff H. Strang K.
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
• Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου
Συγγραφείς: Kibble D.J.
Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο