ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙΙ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙΙ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ0103

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Βάσιου Αικατερίνη, Ζιμπής Αριστείδης

ECTS: 7.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 154 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Power point Videos animations προγράμματα Quiz σε H/Y ή tablet

Μέθοδος Αξιολόγησης: – εξετάσεις στην ύλη του εργαστηρίου και του φροντιστηρίου
– Γραπτή εξέταση
Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στην Ανατομία του Νευρικού Συστήματος.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις στην Ανατομική του κεντρικού και του περιφερικού Νευρικού Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων καθώς και την γενική εμβρυολογική ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων.
Ο φοιτητής θα εκτεθεί στις δομές του ανθρωπίνου σώματος όπως αυτές αναπαριστώνται στους μονιμοποιημένους εγκεφάλους, στις διατομές μονιμοποιημένων εγκεφάλων στα αστικά προπλάσματα του εργαστηρίου ανατομίας, και σε εικόνες ανοσοϊστοχημείας που διαθέτει το εργαστήριο ανατομίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Έχει κατανοήσει και να έχει βασικές γνώσεις στη Νευροανατομία και ειδικότερα, τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, τη φαιά και τη λευκή ουσία, τη νευρομυϊκή σύναψη, τα περιφερικά νεύρα και πλέγματα, το νωτιαίο μυελό, τον προμήκη μυελό, τη γέφυρα, τον μέσο εγκέφαλο, το διάμεσο εγκέφαλο και τον τελικό εγκέφαλο τις μήνιγγες & τα αγγεία, τις κοιλίες το αυτόνομο νευρικό σύστημα, τα εγκεφαλικά νεύρα και τα αισθητήρια όργανα


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : – Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές
Σημειώσεις και αρχεία “Power Point”
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
-Νευροανατομία, 5η έκδ./2021, John D. Martin
-Νευροανατομία, 1/2011, Johnson
-Κλινική Νευροανατομία, 1η έκδ./2013, Waxman St.
-Κλινική νευροανατομική, 1η έκδ./2008, Snell Richard
-Εγχειρίδιο Περιγραφικής Ανατομικής, 4η έκδ./2023, Platzer, Fritsch, Kuhnel, Kahle, Frotscher


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο