ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΗΘΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΗΘΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΗΘΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΚΙ0300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιαννούκας Αθανάσιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Α. Μαυροφόρου, Γ. Ανυφαντής, Α. Δαπόντε, Ε. Ζακυνθινός

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με Πρόσωπο Διαλέξεις Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα απαραίτητα συγγράμματα του μαθήματος. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Όλες οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το PowerPoint. Οι ως άνω διαλέξεις των μαθημάτων είναι αναρτημένες στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (e-class) με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Τέλος το e-mail του υπευθύνου του μαθήματος αλλά και των λοιπών διδασκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας. Επίσης πληροφορίες ή ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα αναρτώνται στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Power point.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης Επίλυση προβλημάτων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
Οφείλουν οι φοιτητές να παρακολουθήσουν 10 μαθήματα (από τα 13) για να θεωρείται επαρκής η παρακολούθηση του μαθήματος


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό κορμό οριοθέτησης και αποκατάστασης σημαντικών εννοιών και αρχών της Βιοηθικής, του Ιατρικού Δικαίου και της Ιατρικής Δεοντολογίας. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών στην εισαγωγή των σπουδαστών στις ηθικές, νομικές αρχές και ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση της ιατρικής. Επίσης, αναφέρεται στην κριτική διερεύνηση και ηθική τεκμηρίωση της ιατρικής πράξης που αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λήψη αποφάσεων Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα θωρακιστεί νομικώς με στόχο τη μελλοντική αποφυγή σφαλμάτων, ικανά να απειλήσουν την επαγγελματική του υπόσταση και αξιοπρέπεια. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Βιοηθικής, του Ιατρικού Δικαίου και της Ιατρικής Δεοντολογίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των σημαντικών εννοιών και αρχών της Βιοηθικής, του Ιατρικού Δικαίου καιτης Ιατρικής Δεοντολογίας
• Έχει γνώση της Ιατρικής Δεοντολογίας
• Είναι σε θέση να διακρίνει καταστάσεις που μπορεί να τον εμπλέξουν με το νόμο.
• Χρησιμοποιεί ιατρονομικούς και βιοηθικούς όρους
• Αναλύει καταστάσεις οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό στην κλινική πράξη.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να εμβαθύνει στην κριτική διερεύνησηκαι τεκμηρίωση της ιατρικής πράξης.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ (κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 68392539)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Medicine and Law
2. Journal of Medical Ethics
3. American Journal of Bioethics
4. European Journal of Bioethics


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο