ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΨΧ0100

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μυρτώ Σαμαρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Τσιούρη Ιωάννα

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 56 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο στο αμφιθέατρο Παρουσιάσεις με την χρήση PowerPoint και βιντεοπροτζέκτορα

Μέθοδος Αξιολόγησης: – Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
– Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα κριτήρια αξιολόγησης τους.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η γνώση των βασικών αρχών της επιστήμης της Ψυχολογίας.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις κυριότερες Σχολές και μεθόδους έρευνας στην Ψυχολογία καθώς και στην μελέτη των ανώτερων νοητικών λειτουργιών όπως η μνήμη, η μάθηση, η αίσθηση και αντίληψη, η συγκίνηση και κίνητρα, η συνείδηση.
Επίσης, αναφέρεται στην σχέση των ψυχικών φαινομένων με τη φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού και την Υγεία.
Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της σχέσης της λειτουργίας του Kεντρικού Νευρικού Συστήματος ως το βιολογικό υπόβαθρο τόσο των φυσιολογικών ψυχολογικών αντιδράσεων όσο και των ψυχικών διαταραχών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει γνώση και κατανόηση του αντικειμένου της Ιατρικής Ψυχολογίας δηλαδή του Νου και της Συμπεριφοράς του Ανθρώπου.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις διάφορες μεθόδους μελέτης των ψυχικών λειτουργιών
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για να αναγνωρίζει τη σημασία των ψυχολογικών αντιδράσεων στην άσκηση της Ιατρικής.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τη σημασία της ευαισθητοποιημένης προσέγγισης στις ψυχολογικές εκδηλώσεις του ασθενή.

Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ της Υγείας – Μια Βιοψυχοκοινωνική Προσέγγιση
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο