ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: ΕΙ0102

Υπεύθυνος Καθηγητής: Πετεινάκη Ευθυμία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 109 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις από το αμφιθέατρο Eργαστηριακές ασκήσεις με κλινικά παραδείγματα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ Μόνο στις εργαστηριακές ασκήσεις Power point Ανάρτηση του υλικού στο e-class

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: • Σκοπός του μαθήματος «Μικροβιολογία IΙ» είναι η περιγραφή των διαφόρων ιών (μορφολογικά χαρακτηριστικά, κύκλος ζωής, τρόπος μετάδοσης κλπ), ο ρόλος τους στις λοιμώξεις, η εφαρμογή διαγνωστικών αλγορίθμων για τη διερεύνησή των ιογενών λοιμώξεων και τέλος η αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων. Επιπλέον γίνεται διδασκαλία των κυριότερων παρασίτων και μυκήτων με εστιασμό στις κλινικές οντότητες που προκαλούν, τον τρόπο μετάδοσης και τις μεθόδους διάγνωσης.

• Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει
• τις λοιμώξεις που προκαλούνται από ιούς, παράσιτα, μύκητες
• τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του υπεύθυνου
μικροοργανισμού
• τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τον τρόπο των λοιμώξεων


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Ιατρική Μικροβιολογία. Murray P, Rosenthal K, Pfaller M. Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ.
2. Λοιμώδη νοσήματα: μικροβιολογία και αντιμετώπιση. Bannister B, Gillespie S, Jones J.
Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ.
3. Έγχρωμο εγχειρίδιο Λοιμωδών νόσων. Conlon C, Snydman D. Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο