ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0100

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τζοβάρας Γεώργιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΠΕΤΕΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΟΥΛΤΣΙΔΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΛΟΥΔΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΟΜΠΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΤΙΝΤΑΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ,ΕΥΘΥΜIΟΥ ΜΑΤΘΑIΟΣ

ECTS: 6.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 153 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά & Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων Χειρουργικής Σημειολογίας- Παρουσίαση – Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών – Κλινική άσκηση στο θάλαμο. Εξέταση και ανάλυση κλινικών περιστατικών από το πληροφοριακό σύστημα της κλινικής.

Μέθοδος Αξιολόγησης: • Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης.
• Δικαίωμα στην εξέταση:
• Ελάχιστη παρουσία στο 70% των διαλέξεων
• 1 αδικαιολόγητη και 1 δικαιολογημένη απουσία στην κλινική άσκηση.
• Εκτίμηση της συμμετοχής τους στη διαδραστική διδασκαλία

Γραπτές Εξετάσεις 80%
Συμμετοχή 20%


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα :
• Να επικοινωνούν αποτελεσματικά και με ευκολία με τους ασθενείς
• Να επικοινωνούν καθαρά και με ευκρίνεια με τους συναδέλφους τους και τα άλλα μέλη της ιατρικής ομάδας
• Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα -λόγο κατάλληλα για κάθε ασθενή
• Να εκμαιεύουν και να καταγράφουν ένα κατάλληλα ολοκληρωμένο, και οργανωμένο ιατρικό ιστορικό
• Να χρησιμοποιούν εκείνες τις ερωτήσεις που βοηθούν να φθάσουν με μεγαλύτερη πιθανότητα στη σωστή διάγνωση
• Να αποφασίζουν τι είναι σχετικό στο ιστορικό που λαμβάνουν με τα τωρινά προβλήματα του ασθενούς και τι με την παλαιότερη κατάσταση υγείας του
• Να ακολουθούν κατάλληλες πρακτικές υγιεινής κατά την εξέταση του ασθενή
• Να τοποθετούν τον ασθενή και τον εαυτό του στην κατάλληλη θέση που απαιτείται για την εξέταση ή τον έλεγχο της φυσικής εξέτασης
• Να εξετάζουν τον ασθενή με σεβασμό και αξιοπρέπεια, προσέχοντας την ιδιωτικότητά του.
• Να τροποποιούν την εξέταση ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του ασθενούς
• Να εξηγούν στον ασθενή την πιθανότητα πόνου ή δυσφορίας κατά την εξέταση
• Να καταγράφουν τα φυσιολογικά και παθολογικά ευρήματα
• Να διακρίνουν τη σημασία των παθολογικών ευρημάτων στην εκτίμηση της νόσου
• Να έχουν γνώση και σεβασμό της αυτονομίας του ασθενούς και να αντιλαμβάνονται τις δυνατές επιλογές του ασθενούς συμπεριλαμβανόμενου και του δικαιώματος να αρνηθεί τη θεραπεία
• Να δίνουν μια δομημένη προφορική παρουσίαση των σπουδαιότερων ευρημάτων
• Να προσεγγίζουν την παρουσίαση άπταιστα και με αυτοπεποίθηση
• Να αντιληφθούν τη σημασία της συνεργασίας με συναδέλφους αλλά και της επιστημονικής αντιπαράθεσης με την ενεργό συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης
• Να επιδεικνύουν ικανότητα να ανταποκριθούν σε ερωτήσεις που δημιουργούνται στην κλινική πράξη χρησιμοποιώντας βιβλία, περιοδικά, άρθρα και εργαλεία βασισμένα στους υπολογιστές


URL Μαθήματος : https://www.med.uth.gr/DetailsLesNew.aspx?id=45

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Χειρουργική Σημειολογία, Hamilton Bailey
2. Χειρουργική με μια ματιά, P.GRACE, N
3. H εξέταση του χειρουργικού ασθενούς, Σκαλκέας Γρηγόριος


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο