ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0201

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζαχαρούλης Δημήτριος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΠΕΤΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΟΥΛΤΣΙΔΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΛΟΥΔΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΟΜΠΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΤΙΝΤΑΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ,ΕΥΘΥΜIΟΥ ΜΑΤΘΑIΟΣ

ECTS: 7.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 8 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 208 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Φυσιολογία Συστημάτων ii. Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο PowerPoint, χρήση βίντεο

Μέθοδος Αξιολόγησης: • Υποχρεωτική παρουσία στις διαλέξεις του μαθήματος με δυνατότητα 2 δικαιολογημένων απουσιών
• Υποχρεωτική παρουσία στην κλινική άσκηση του μαθήματος με δυνατότητα 2 δικαιολογημένων απουσιών
• Υποχρεωτική παρουσία στο φροντιστηριακό μάθημα με δυνατότητα 2 δικαιολογημένων απουσιών
• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

Γραπτές Εξετάσεις 100%


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα για την ύλη της Γενικής Χειρουργικής. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές αρχές της χειρουργικής

Επίσης, αναφέρεται σε γενικές αρχές της Γενικής Χειρουργικής. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα εξοικειωθεί στη Χειρουργική.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας Χειρουργικής σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση αιτιολογίας και της παθογένειας των χειρουργικών παθήσεων
• Έχει αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις στις βιολογικές διαταραχές που προκαλούνται από τις χειρουργικές παθήσεις ( διαταραχές ύδατος – ηλεκτρολυτών – οξεοβασικής ισορροπίας, διαταραχές θρέψεως, ενδροκρινικές διαταραχές, καταπληξία, λοιμώξεις)
• Η ευαισθητοποίηση των διδασκομένων στα μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης χειρουργικής (ατυχήματα, πολυτραυματίες, ογκολογική χειρουργική, εκφυλιστικές παθήσεις αγγείων, μεταμοσχεύσεις οργάνων)

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=53

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Current Σύγχρονη Χειρουργική Διάγνωση και Θεραπεία 3η έκδοση, Doherty Gerard
2. Γενική Χειρουργική Ι. Δ. Κανέλος
3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Quick, Reed, Hrper, Parsy
4. Χειρουργική Μελών ΔΕΠ, ΔΕΠ Χειρουργικού Τομέα
5. Oxford Χειρουργική-Βασικές Αρχές,Thomas W., Reed M., Wyatt M.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο