ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0401

Υπεύθυνος Καθηγητής: Καραχάλιος Θεόφιλος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ζ. Νταϊλιάνα, Σ. Βαρυτιμίδης, Μ. Χαντές, Α. Κουτάλος, N. Ρηγόπουλος, Κομνός Γεώργιος

ECTS: 3.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 95 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική – Αγγλική στη διάρκεια φροντιστηριακών μαθημάτων, καθώς και σε αλλοδαπούς φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα στα πλαίσια της ανταλλαγής φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus και στις ανταλλαγής φοιτητών στο πρόγραμμα της HELMSIC

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις μαθημάτων (θεωρητικό μέρος): υποχρεωτική παρουσία σε όλες τις θεματικές ενότητες του μαθήματος, με δικαίωμα 2 απουσιών. Το μάθημα γίνεται διαδραστικά και έχει χαρακτήρα φροντιστηριακού μαθήματος. Παρουσία στο χειρουργείο: 1 υποχρεωτική παρουσία/εξάμηνο Άσκηση στο τμήμα επειγόντων (ΤΕΠ): 3 υποχρεωτικές παρουσίες/εξάμηνο Κλινική άσκηση: συνολικά 3 υποχρεωτικές παρουσίες / εξάμηνο ως εξής: (κλινική και Εξωτερικά Ιατρεία) Υποχρεωτική παρουσία στα απογευματινά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια (ώρες 4.00μμ-8.00μμ) που διοργανώνονται από την Ορθοπαιδική Κλινική σε τακτές ημερομηνίες, που έχουν προαναγγελθεί, και αφορούν επιστημονικές συναντήσεις με προσκεκλημένους ομιλητές επιστήμονες διεθνούς κύρους. • Πρόσωπο με πρόσωπο • e-class • Προετοιμασία συμμετοχής παρουσιάσεων σε συνέδρια • Αποκλειστικά εξ αποστάσεως διδασκαλία, σε συνθήκες περιορισμών που επιβάλλονται είτε από θεσμικά επιστημονικά όργανα είτε από υγειονομικές ανάγκες • Παρουσιάσεις power point • e-class • Πρόσβαση σε e-book • Πρόσβαση σε e-book • Πρόσβαση σε διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (pubmed) • Ανάρτηση πληροφοριών και ανακοινώσεων σχετικά με το μάθημα και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες • Επικοινωνία, μέσω e-mail, φοιτητών και διδασκόντων

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η πρόοδος του φοιτητή παρακολουθείται καθ’όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και ο τελικός βαθμός συνδιαμορφώνεται από τη συνολική εικόνα του φοιτητή καθ’όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Αποσκοπεί δε πρωτίστως στο να ενημερώνει το φοιτητή κατά πόσον η αυτοαξιολόγησή του ήταν και σε ποιο βαθμό αντικειμενική.

Εργασία σε προαιρετική βάση: Μετά από συνεννόηση με μέλος ΔΕΠ υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης επιστημονικών εργασιών διαφόρων επιπέδων. Η επίδοση στην εργασία συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση θετικά και σε περίπτωση που γίνεται δεκτή σε συνέδριο υποστηρίζεται ο φοιτητής για να την παρουσιάσει.

Τελική εξέταση: Προφορικές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα κορμού των Ιατρικών Σχολών
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια των παθήσεων (του τραύματος) των άκρων και της σπονδυλικής στήλης.
Ο στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να κατανοήσει συνήθεις παθήσεις και να κάνει πλήρη κλινική εξέταση. Επίσης, να μπορεί να ακινητοποιήσει ένα μέλος και να κάνει έγχυση φαρμάκου ή να παρακεντήσει μια άρθρωση.
Οι μαθησιακοί στόχοι που πρέπει να ικανοποιηθούν κατά την εκπαίδευση των φοιτητών στην Ορθοπαιδική Παθολογία είναι, με την ολοκλήρωση του 6μηνου, να μπορούν να:
1. παίρνουν σαφές και προσανατολισμένο ιστορικό του ασθενούς,
2. εκτελούν πλήρη αντικειμενική εξέταση του ασθενούς,
3. αποφασίζουν για την ανάγκη διαγνωστικής διερεύνησης, να διαχειρίζονται τις διάφορες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις και μεθόδους, να εφαρμόζουν απλές διαφοροδιαγνωστικές μεθόδους, συνιστώντας τις απαραίτητες και μόνο εξετάσεις, και να αξιολογούν σωστά τα ευρήματα τους ,
4. να αναγνωρίζουν την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών και να προτείνουν την πιθανή πρόληψη τους,
5. να αποφασίσουν τον κατάλληλο και απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο στον ασθενή,
6. να αντιλαμβάνονται βασικές αρχές χειρουργικής αγωγής σε συγκεκριμένες συχνές Ορθοπαιδικές παθήσεις.

Προϋποθέσεις
Υποχρεωτική γνώση:
• ανατομίας του Μυοσκελετικού,
• φαρμακευτικής αντιμετώπισης συνήθων μικροβιακών λοιμώξεων.

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στην:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Απόκτηση δεξιοτήτων αποτελεσματικής και ακριβούς διεπιστημονικής επικοινωνίας


URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsAr.aspx?id=22835

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Επιλογή, ανά έτος, συγγράμματος από τα διαθέσιμα μέσω της βάσης ΕΥΔΟΞΟΣ
2. Διδακτικό Βιβλίο ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ 320131,Τύπος ηλεκτρονικό
3. Παρουσιάσεις στο e-class

Ιατρική Βιβλιογραφία στο διαδίκτυο.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Clinical Orthopedics and Related research
Journal of Bone and Joint Surgery


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο