ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: ΠΘ0302

Υπεύθυνος Καθηγητής: Στεφανίδης Ιωάννης, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Λ. Σακκάς, Π. Κώτση, Σ. Ποταμιάνος, Γ. Βασιλόπουλος , Α. Καψωριτάκης, Α. Μανωλάκης, Κ. Μακαρίτσης , Δ. Μπόγδανος, Ε. Ρηγοπούλου, Ν. Γατσέλης, Ν. Γιαννακούλας, Κ. Ζάχου, Χ. Κατσιάρη, Α. Μπαργιώτα, Γ. Ντάϊος, Ι. Αλεξίου, Θ. Ελευθεριάδης, Θ. Σιμοπούλου, Α. Κωτσάκης, Ε. Σαλούστρος, Φ. Κοϊνης, Πίσσας Γεώργιος

ECTS: 8.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 8 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 208 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα παρακάτω μαθήματα. i. Βιοχημεία Ενζύμων και Μεταβολισμού του Ανθρώπου ii. Φυσιολογία Συστημάτων iii. Νευροφυσιολογία και Φυσιολογία των Ενδοκρινών iv. Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος v. Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων vi. Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων vii. Γενική Μορφολογία viii. Ειδική Μορφολογία ix. Φαρμακολογία Ι

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Μάθημα με διαφάνειες Η/Υ, Αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσω PubMed.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Αξιολόγηση: Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών(80-100%)
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης στις κλινικές ασκήσεις παρά την κλίνη του ασθενούς σε σχέση με κλινικό ή και εργαστηριακό/απεικονιστικό εύρημα (0-10%)
Επίλυση κλινικού προβλήματος στην κλινική άσκηση και στη διαδραστική διδασκαλία του αμφιθεάτρου (0-10%)

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό κορμό Παθολογίας
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κλινικής και κριτικής σκέψης εισαγωγή των σπουδαστών

Επίσης, αναφέρεται σε κλινικές οντότητες. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα μάθει διάφορες εκδηλώσεις κλινικών νόσων.
Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των κλινικών εκδηλώσεων, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Αναλύει βασικά στοιχεία επιδημιολογίας και παθογένειας των βασικών νόσων ρευματολογίας, γαστρεντερολογίας, αιματολογίας, ενδοκρινολογίας, ογκολογίας και νεφρολογίας
• Περιγράφει εκδηλώσεις των νοσημάτων αυτών
• να διακρίνει τις βασικές θεραπευτικές επιλογές για κάθε μία από τις ανωτέρω παθήσεις
• επιλέγει (με πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα) απεικονιστικές εργαστηριακές και ανοσολογικές εξετάσεις για τη διάγνωση των ανωτέρων νόσων
• Να συνδυάζει εκδηλώσεις με εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα για να διαγνώσει μια από τις ανωτέρω νόσους.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να αναπτύξουν ένα θέμα των ανωτέρω νόσων

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1)Παθολογία
Kumar Parveen, Clark Michael

2)Current Medical Diagnosis and Treatment
MCPHEE ET AL

3) Cecil Βασική Παθολογία
Benjamin Ivor, Griggs Robert, Wing Edward, Fitz J..

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο