ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΚΙ0502

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Β. Α. Μουχτούρη, Γ. Ραχιώτης, Π. Μηνά

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 60 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις (Πρόσωπο με πρόσωπο) Υποχρεωτική παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. Χρήση Τ.Π.Ε (e mail) στην επικοινωνία με τους Φοιτητές.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά.
Μέθοδοι αξιολόγησης: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (60% της συνολικής βαθμολογίας) και κατάθεση, γραπτής εργασίας με δημόσια παρουσίαση (40% της συνολικής βαθμολογίας).
Η αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων πραγματοποιείται-στο τέλος του εξαμήνου- μέσω της συμπλήρωσης από τους φοιτητές ειδικού ερωτηματολογίου. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέσω του ερωτηματολογίου τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία του εν λόγω μαθήματος , όσο και για τις ενδεχόμενες αλλαγές οι οποίες είναι αναγκαίες κατά την άποψή τους. Οι απαντήσεις των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να γίνουν βελτιωτικές αλλαγές.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
– Περιγράψουν τη σχέση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με το σύστημα υγείας και τη δημόσια υγεία
– Εξοικειωθούν με τις προσεγγίσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σχετικά με την υποστήριξη των αναγκών των ατόμων, των οικογενειών και των κοινοτήτων.
– Εκτιμήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία στις κοινότητες.
– Εφαρμόσουν τις αρχές του σχεδιασμού στρατηγικών πρωτοβάθμιας και κοινοτικής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και κοινότητες.
– Κατανοήσουν τις επιρροές και τις προκλήσεις στην κάλυψη των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης για άτομα, οικογένειες και κοινότητες.
– Επικοινωνήσουν αποτελεσματικά κατά την παροχής φροντίδας στην πρώτη επαφή του ασθενή με το σύστημα υγείας (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ΠΦΥ).

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Eισαγωγή στη Γενική Ιατρική (Αθηνά Τατσιώνη, Βασιλείος Καραθάνος, Αριστέα Μίσσιου)
Εφαρμογές Καλών Πρακτικών Ομάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ρόλοι, Δραστηριότητες, Δεξιότητες Μελών Ομάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΑΔΑΜΑΚΙΔΟΥ, ΒΕΝΕΤΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΒΕΛΟΝΑΚΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΙΒΙΛΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΡΕΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ, ΑΡΕΤΗ ΛΑΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΝΗΣ, ΑΝΤΑ ΜΑΡΚΑΚΗ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ)

Community and coordination of care (A practice brief to support implementation of the WHO. Framework on integrated people-centred health services), WHO, 2018το

Σχέση Ιατρού- Ασθενή (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση). Πανεπιστήμιο Κρήτης- Σχολή Επιστημών Υγείας – Τμήμα Ιατρικής. Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου. Οκτώβριος 2015.

Planning health promotion programs: introductory workbook. Public Health Ontario, 4th edition, 2015

http://www.greekphcguidelines.gr/


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο