ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: ΑΑ0102

Υπεύθυνος Καθηγητής: Βλυχού Μαριάννα, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΡΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 114 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος ii. Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων iii. Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Παρουσιολόγιο λαμβάνεται υπόψη μόνο για τα Εργαστήρια. Power point e-learming μέσω διαδικτυακού μαθήματος.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Τρεις γραπτές πρόοδοι στη διάρκεια του Εξαμήνου ή εξέταση στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές των απεικονιστικών μεθόδων και τη μελέτη της απεικονιστικής προσέγγισης κατά σύστημα, με εισαγωγή στη σωστή ιεράρχηση των μεθόδων απεικόνισης με βάση την κλινική ένδειξη και να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν, αναλύουν και να συντάσσουν μια απεικονιστική διάγνωση καθώς και τη συνδυασμένη προσέγγιση της νόσου με βάση την απεικόνιση. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για τη συνδυασμένη προσέγγιση της νόσου με βάση την απεικόνιση. Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• Να διακρίνει τις κύριες διαφορές ανάμεσα στην φυσιολογική και την παθολογική απεικόνιση των κυριότερων οργάνων του ανθρωπίνου σώματος.
• Να περιγράφει την παθολογία σε μία απεικονιστική μέθοδο.
• Να γνωρίζει βασική διαφορική διάγνωση στην Ιατρική Απεικόνιση.
• Να μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύσει την διεθνή βιβλιογραφία.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Μαθαίνοντας Ακτινολογία
Συγγραφέας : William Herring
Εκδόσεις: Ι. Κωνσταντάρα.
Διδακτικές Σημειώσεις- Συναφή Επιστημονικά περιοδικά.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο