ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΘΩΡΑΚΑ-ΑΓΓΕΙΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΘΩΡΑΚΑ-ΑΓΓΕΙΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΘΩΡΑΚΑ-ΑΓΓΕΙΩΝ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0751

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιαννούκας Αθανάσιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ και ιατροί κάτοχοι διδακτορικής διατριβής των κλινικών Αγγειοχειρουργικής και Καρδιο-θωρακοχειρουργικής

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με Πρόσωπο Διαλέξεις Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα απαραίτητα συγγράμματα του μαθήματος. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Όλες οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το PowerPoint. Οι ως άνω διαλέξεις των μαθημάτων είναι αναρτημένες στους ιστοτόπους του Τμήματος Ιατρικής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (e-class) με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής. Τέλος το e-mail του υπευθύνου του μαθήματος αλλά και των λοιπών διδασκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας. Επίσης πληροφορίες ή ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα αναρτώνται στους ιστοτόπους του Τμήματος Ιατρικής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής. Powerpoint

Μέθοδος Αξιολόγησης: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία μόνο σωστή απάντηση και χωρίς αρνητική βαθμολογία

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η λειτουργία της καρδιάς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία των αγγείων, αλλά και των πνευμόνων. Έτσι, οι διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας προκαλούν αγγειακή δυσλειτουργία και αντίστροφα. Επιπρόσθετα, οι παθήσεις της καρδιάς, των αγγείων και των πνευμόνων, συμπεριλαμβάνονται στις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Τα τελευταία 50 χρόνια σημαντικότατο μέρος της αντιμετώπισης των παραπάνω παθήσεων επιτελείται με χειρουργικές – επεμβατικές μεθόδους, αλλάζοντας σε μεγάλο βαθμό την πρόγνωση των ασθενών που πάσχουν από αυτές και μειώνοντας σημαντικά τη νοσηρότητα και θνητότητα.

Επομένως, είναι απαραίτητη στη σύγχρονη προπτυχιακή εκπαίδευση η ενσωμάτωση της χειρουργικής αντιμετώπισης των παθήσεων της καρδιάς (στεφανιαία νόσος, βαλβιδοπάθειες, κ.λπ.), των πνευμόνων (καρκίνος πνεύμονα, κ.λπ.) και των αγγείων (ανευρυσματικής νόσου της αορτής, νόσου των εξωκρανιακών αρτηριών, αποφρακτικής αρτηριοπάθειας των σπλαχνικών αρτηριών και των αρτηριών των κάτω μελών κ.λπ.) σε ένα μάθημα.

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι να προσφέρει τις βασικές γνώσεις που θα πρέπει να κατέχει ο νέος ιατρός για τη χειρουργική αντιμετώπιση των παραπάνω παθήσεων. Οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν τις θεωρητικές αλλά και εφαρμοσμένες γνώσεις με την παρουσίαση περιστατικών, ώστε να προάγεται η κριτική σκέψη. Στο τέλος του μαθήματος θα υπάρχουν ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης.

Το μάθημα θα είναι δίωρο και θα συμπεριλαμβάνει θεωρητική διάλεξη και παρουσίαση περιστατικών με διαδραστική συμμετοχή. Όσοι φοιτητές επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα (κλινικές επισκέψεις, εξωτερικά ιατρεία και χειρουργεία) των κλινικών Καρδιοθωρακοχειρουργική και Αγγειοχειρουργική.

Η τελική εξέταση του μαθήματος θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία μόνο σωστή απάντηση και χωρίς αρνητική βαθμολογία.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Α)
• ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41959376)
• ABC των Αρτηριακών και Φλεβικών Παθήσεων (κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41708)

Β)
• Καρδιοχειρουργική. Αναστασιάδης K.University Studio Press, 2015.ISBN: 9789601222233
• Καρδιοχειρουργική. Μικρούλης Δ., Μπουγιούκας Γ.University Studio Press, 2018. ISBN: 9789601223629

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Journal of VascularSurgery
2. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery
3. International Angiology
4. Journal of Endovascular Therapy
5. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
6. Annals of ThoracicSurgery


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο