ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΠΘ0600

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρουσσάκη Αγγελική-Βικτωρία , Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, ΚΙΤΣΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ECTS: 3.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 3 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 81 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις αμφιθεάτρου, παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών, κλινική άσκηση Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση 20 ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών στη κλινική άσκηση

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση στην οποία ο φοιτητής θα αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και κλινικής συμβολής της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ως ανεξάρτητης Ιατρικής Ειδικότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
•Έχει κατανόηση βασικών αρχών της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.
•Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.
•Είναι σε θέση να διακρίνει τις κύριες διαφορές ανάμεσα στην φυσιολογική και παθολογική κλινική εικόνα, να περιγράψει την αιτία, παθογένεια, εξέλιξη και θεραπεία των σπουδαιότερων δερματικών και αφροδιοσιολογικών νοσημάτων.
•Χρησιμοποιεί τις κύριες διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές στην κλινική πράξη.
•Αναλύει τα δεδομένα σε συνδυασμό με το ιστορικό, κλινική εικόνα και δεδομένα του λοιπού κλινικοεργαστηριακού ελέγχου των ασθενών.
•Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύει την διεθνή βιβλιογραφία.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Αντωνίου Χ, Κατσάμπας Α: Δερματολογία-Αφροδισιολογία, Broken Hill Publishers LTD 2015.
2. Χρυσομάλλης Φ. και συνεργάτες: Δερματολογία-Αφροδισιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνος, 2005.
3. Habift T, Dinulos JGH, Chapaman MS, , Zug KA : Δερματικά νοσήματα, Διάγνωση και Θεραπεία, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Τέταρτη έκδοση, 2020.
4. Ρηγόπουλος Δ., Στρατηγός Α., Γρηγορίου Σ., Κατούλης Α., Ράλλης Ε: Εγχειρίδιο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, Εκδόσεις ΝΕΟΝ 2020.
5. Κουσκούκης Κωνσταντίνος Ε., Ρουσσάκη Σούλτσε Αγγελική-Βικτωρία, Ζαφειρίου Ευτέρπη: Επιτομή Δερματολογία Αφροδισιολογία, Εκδόσεις ΝΕΟΝ 2021

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά :Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Στους φοιτητές παρέχονται διδακτικές σημειώσεις.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο