ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠ0101

Υπεύθυνος Καθηγητής: Νταφόπουλος Κων/νος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΠΟΝΤΕ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΑΡΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 107 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην Αγγλική γλώσσα για τους αλλοδαπούς φοιτητές

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Power point Pubmed International Guidelines (ACOG, RCOG, ESHRE, ASRM)

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Γραπτές εξετάσεις στη Μαιευτική-Γυναικολογία Ι στο τέλος του εαρινού εξαμήνου (κοινές γραπτές εξετάσεις για τη Μ-Γ Ι και Μ-Γ ΙΙ)
-Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
-Ερωτήσεις ανάπτυξης
H αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με ειδικό ερωτηματολόγιο από τους φοιτητές πριν το τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος με το οποίο αξιολογούνται καθένας από τους διδάσκοντες, τόσο για τις παραδόσεις από αμφιθεάτρου (2 ώρες την εβδομάδα) όσο και για τα κλινικά φροντιστήρια (2 ώρες την εβδομάδα). Επίσης προτρέπονται οι φοιτητές να εκφράσουν την άποψή τους για τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος και ενδεχόμενες προτεινόμενες αλλαγές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω απαντήσεων του ερωτηματολογίου αξιοποιούνται κατάλληλα με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι:
– Η μελέτη της αναπαραγωγικής λειτουργιάς του ανθρώπου και της φυσιολογικής εξέλιξης της κύησης.
– Η απόκτηση γνώσεων στη γυναικολογική ενδοκρινολογία
– Η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων της κύησης.
– Η ερευνητική προσέγγιση της ανθρώπινης αναπαραγωγής

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
– Έχει κατανοήσει τη φυσιολογία και την παθολογία του γεννητικού κύκλου και τη γυναικολογική ενδοκρινολογία
– Έχει κατανοήσει τη λειτουργία της ανθρώπινης αναπαραγωγής και την υπογονιμότητα καθώς και της μεθόδους αντιμετώπισης της υπογονιμότητας
– Έχει κατανοήσει τη φυσιολογία της κύησης και την παρακολούθηση της
– Έχει κατανοήσει τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων της κύησης
– Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του ώστε να ερευνήσει και να αναλύσει τη διεθνή βιβλιογραφία

Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να σχεδιάζει μελέτες για τη διερεύνηση σχετικών υποθέσεων
• να γράφει άρθρα ανασκόπησης
• να κάνει χρήση των διεθνών βάσεων δεδομένων
• να προσεγγίζει κατάλληλα τις ασθενείς και τις εγκύους
• να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να κάνουν αναλυτικές παρουσιάσεις σχετικών θεμάτων


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_184/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (4η ΕΚΔ.). Συγγραφείς BRIAN A. MAGOWAN, PHILIP OWEN , ANDREW THOMSON. Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ. ISBN 9789605835613, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΑΝΟΥ, Έτος έκδοσης 2021. Κωδικός Ευδόξου 94692449
C.Beckmann, F.Ling, W.Herbert, D.Laube, R.Smith, R.Casanova, A.Chuang, A.Goepfert, N.Hueppchen, P.Weiss. «Μαιευτική και Γυναικολογία», 1η Ελληνική έκδοση/2018, Επιμέλεια Α. Ι. Δαπόντε, Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας.
Δ. Λουτράδης, Ε. Δεληγεώρογλου, Ν. Παπαντωνίου, Κ. Παππά «Μαιευτική και Γυναικολογία» Έκδοση 1η/2017, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd, Αθήνα 2017
Δ. Βαβίλης, Ι. Μπόντης «Βασικές Γνώσεις Μαιευτικής και Γυναικολογίας», 3η Έκδοση Θεσσαλονίκη 2017, Εκδόσεις University Studio Press

ΔΙΕΘΝΗΣ
Management of Infertility. A Practical Approach. 1st Edition – September 22, 2022. Editors: Antonio Simone lagana, Antonino Guglielmino. eBook ISBN: 9780323899154. Paperback ISBN: 9780323899079
Encyclopedia of Reproduction. Academic Press, 2nd Edition, 2018
Wallwiener D., Becker S. «Άτλας Χειρουργικής στη Γυναικολογία», Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Αθήνα 2015
Williams Obstetrics. Cunningham G., Leveno K. J., Bloom S.L., Spong C.Y., Dashe J.S., Hoffman B.L., Casey B. M., Sheffield, J.S. (eds), McGraw-Hill Education; 25th Edition, 2018
Berek & Hacker’s Gynecologic Oncology Berek, Jonathan S; Hacker, Neville F. 6th Edition. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014
Speroff’s Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. LWW, 9th Edition, 2019


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο