ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ι

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ι

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ι

Κωδικός Μαθήματος: ΝΡ0101

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δαρδιώτης Ευθύμιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Κ. Φουντάς, Κ. Πατεράκης, Μ. Σγάντζος, Ε. Καψαλάκη, Β. Βαλοτάσιου, Β. Σιώκας, Τσούρης Ζ., Προβατάς Α, Προσκεκλημένοι Ομιλητές

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 107 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i.Νευροφυσιολογία και Φυσιολογία Ενδοκρινών ii. Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Αγγλική για τους φοιτητές ERASMUS και HELMISIC

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις αμφιθεάτρου

Μέθοδος Αξιολόγησης: ΓΡΑΠΤΗ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Νευρολογίας.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις πάνω στην κλινική συμπτωματολογία των νευρολογικών νοσημάτων, τη νευρολογική εξέταση, την αιτιοπαθογένεια και την θεραπευτική της νευρολογίας.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας στη συνήθη ιατρική κλινική πρακτική της νευρολογίας και της ανάδειξής της ως ανεξάρτητης ιατρικής ειδικότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση τη σημειολογία και τη συμπτωματολογία του των διαφόρων οδών του νευρικού συστήματος
• Μπορεί να διενεργήσει ικανοποιητική κλινική νευρολογική εξέταση ώστε να εντοπίσει το σημείο της βλάβης στο νευρικό σύστημα
• Έχει γνώση της κλινικής συμπτωματολογίας, της αιτιοπαθογένειας και της θεραπείας των διαφόρων νευρολογικών νοσημάτων
• Είναι σε θέση να διακρίνει ανάμεσα σε νευρολογικά συμπτώματα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη νευρολογική διαφορική διάγνωση
• Χρησιμοποιεί τον νευρολογικό παρακλινικό έλεγχο με σκοπό την επίτευξη της διάγνωσης
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύει τη διεθνή βιβλιογραφία.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Νευρολογία, Heinrich Mattle, Marco Mumenthaler, 2019 εκδόσεις: Κωνσταντάρας
2. Εγχειρίδιο κλινικής νευρολογίας, Αλ. Παπαδημητρίου, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης
3. Νευρολογία, Επιτομή Θεωρίας και Πράξης, Βασιλόπουλος Δ, 2016,

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο