ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΝΡ0300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρούδη Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Δαστιρίδου Άννα, Παπαγεωργίου Ελένη, Μητσιός Ανδρέας, Τουμανίδου Βικτωρία

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 107 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Α) 10 ΔΙΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (2 ΕΞΑΜΗΝΑ) (2 διαλέξεις υποχρεωτικές) Β) ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ/ 6 ΩΡΕΣ/ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ (υποχρεωτική) Γ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (Μία ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ) (υποχρεωτική) Δ) 3 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ (υποχρεωτική) Διαλέξεις Power point/VIDEO Κλινική άσκηση • Παρακολούθηση ζωντανής εξέτασης προσθίων μορίων του οφθαλμού μέσω ψηφιακής κάμερας προσαρμοσμένης στη σχισμοειδή λυχνία • Παρακολούθηση παθήσεων βυθού μέσω της οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT, OCTA) • Χειρουργική αίθουσα Παρακολούθηση ζωντανού χειρουργείου μέσω ψηφιακής κάμερας προσαρμοσμένης στο χειρουργικό μικροσκόπιο • e-class Συμπληρωματικό υλικό: Video για την καλύτερη κατανόηση της διδακτέας ύλης, χειρουργικά Video, Video αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, θεωρητικό ηλεκτρονικό υλικό,

Μέθοδος Αξιολόγησης: 1.Γραπτές εξετάσεις ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που περιλαμβάνουν τόσο το περιεχόμενο των διαλέξεων όσο και το περιεχόμενο των κλινικών ασκήσεων
ή
2. Μικτό σύστημα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε συνδυασμό με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης επί θεμάτων που περιλαμβάνουν τόσο το περιεχόμενο των διαλέξεων όσο και το περιεχόμενο των κλινικών ασκήσεων .
ή
Προφορική εξέταση

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Οφθαλμολογίας και να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν τα δεδομένα σε συνδυασμό με το ιστορικό, την κλινική εικόνα και τα δεδομένα του λοιπού κλινικοεργαστηριακού ελέγχου των ασθενών. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για την κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στην φυσιολογική και παθολογική κλινική εικόνα καθώς και να περιγράψει την αιτία, την παθογένεια, την εξέλιξη και τη θεραπεία των σπουδαιότερων οφθαλμικών νόσων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να κάνει χρήση των απλούστερων διαγνωστικών μεθόδων οφθαλμολογικής εξέτασης καθώς και των θεραπευτικών εφαρμογών
• να έχει τα εφόδια να επιδιώξει την ορθή εκτίμηση και διευθέτηση του επείγοντος οφθαλμικού προβλήματος (αντιμετώπιση από τον ίδιο ή άμεση παραπομπή)
• να οργανώνει τα βήματα εξέτασης ενός ασθενούς
• να προσεγγίζει με ευρύτητα την αποκτηθείσα γνώση ούτως ώστε να δύναται να συσχετίζει το οφθαλμικό παθολογικό εύρημα με τις εκδηλώσεις άλλων συστηματικών νοσημάτων
• να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύσει την διεθνή βιβλιογραφία ή να ασχοληθεί με κάποιο ειδικό αντικείμενο με το σκοπό την παρουσίαση του σε επιστημονική εκδήλωση


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Βασικές αρχές Οφθαλμολογίας. Ευαγγελή Ε. Τσιρώνη. Ημ. Έκδοσης: 2018/01. Εκδόσεις: Κωνσταντάρας. ISBN: 9789606802980

Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
American Academy of Ophthalmology, Medscape, Eyewiki


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο