ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΝΡ0200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σκουλάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ι. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 5 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 121 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων ii. Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις και παρουσιάσεις περιστατικών, συμμετοχή στα Ε.Ι., στα χειρουργεία, στις εφημερίες.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των συνήθων ΩΡΛ παθήσεων
• Να εκτελεί μια βασική κλινική εξέταση της περιοχής της κεφαλής και του τραχήλου
• Έχει γνώση για τις πιο συχνές φλεγμονές που αφορούν τη περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις πιο συχνές κακοήθειες που εντοπίζονται στη περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου
• Χρησιμοποιεί με ευχέρεια το μετωπιαίο κάτοπτρο και το μικροσκόπιο
• Να έλθει σε αρχική επαφή με εξετάσεις ακοής και ισορροπίας στο εργαστήριο Νευροωτολογίας
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του σε παρουσιάσεις και συγγραφή εργασιών

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : «https://drive.google.com/open?id=0B8gInKI6CP7XOEJVbUpNYWo5dGc»

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου Συγγραφείς: M.Anniko, M. Bernal-Sprekelsen, V. Bonkowsky, P. Bradley, S. Iurato Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ι. Κωνσταντινίδης, Ι. Μπιζάκης ISBN: 9789606894480 Ημ. Έκδοσης: 2013 Εκδότης: Ροτόντα
2. Ωτορινολαρυγγολογία και χειρουργική κεφαλής και τραχήλου, έγχρωμο εικονογραφημένο εγχειρίδιο (4η εκδ.)
Συγγραφέας Ram s. Dhillon , Charles a. east
Επιμέλεια Θωμας Νικολοπουλος
Έτος έκδοσης 2016
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Otolaryngology Head and Neck Surgery, The laryngoscope, Otolaryngology Clinics of North America

3. Παθήσεις ωτος, ρινός και λάρυγγα με Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ 33156134


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο