ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι

Κωδικός Μαθήματος: ΨΧ0401

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μυρτώ Σαμαρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Χριστοδούλου Νικόλαος, Μπονώτης Κωνσταντίνος, Τσιούρη Ιωάννα, Λιασκόπουλος Νικόλαος

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 125 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (μέχρι 2 απουσίες) Powerpoint e-class

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οι ψυχικές ασθένειες γίνονται ολοένα και πιο συχνές, ενώ η αναπηρία στον πληθυσμό που συνδέεται με ψυχικές ασθένειες έχει ήδη ξεπεράσει την αναπηρία που συνδέεται με σωματικές ασθένειες, και η διαφορά τους αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον. Είναι επομένως σημαντικό όλοι οι φοιτητές ιατρικής να αποκτήσουν μια άρτια κατάρτιση στην Ψυχιατρική, καθώς θα τη χρειαστούν στη μελλοντική τους άσκηση, ανεξάρτητα από το ποια ειδικότητα επιλέξουν.

Η Ψυχιατρική είναι ίσως η πιο πολύπλοκη κλινική ειδικότητα, καθώς απαιτεί υψηλή διεπιστημονικότητα και δημιουργική κλινική σκέψη, βασισμένη στη τεκμηριωμένη ιατρική και την άριστη κατάρτιση στη θεωρία. Το μάθημα Ψυχιατρική Ι στοχεύει στην ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και της νοοτροπίας που διέπει την κλινική Ψυχιατρική, που θα προετοιμάσει τους φοιτητές για την κλινική τους άσκηση. Με αυτή την έννοια αποτελούν, μαζί με την Ψυχιατρική ΙΙ, απαραίτητα προαπαιτούμενα για την κλινική άσκηση του 6ου έτους.

Η Ψυχιατρική Ι κατ’αρχήν εξηγεί τον ψυχιατρικό τρόπο σκέψης και γενικότερα τη νοοτροπία που διέπει την Ψυχιατρική. Στη συνέχεια ανατρέχει στη βασική θεωρία και εξηγεί τα βασικά εργαλεία της κλινικής ψυχιατρικής, και καλύπτει τη νοσολογία των κυρίων ψυχικών διαταραχών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Εκτιμά τη σημασία της διεπιστημονικής και της ολιστικής προσέγγισης στην Ψυχιατρική
• Γνωρίζει τα βασικά κλινικά εργαλεία της Ψυχιατρικής
• Γνωρίζει τη φαινομενολογίατων κυρίων νοσολογικώνοντοτήτων της Ψυχιατρικής
• Μπορεί να ξεχωρίζει τεκμηριωμένα και με ακρίβεια τις ψυχικές ασθένειες μεταξύ τους και από τις σωματικές ασθένειες
• Γνωρίζει τις βασικές θεραπευτικές επιλογές για τις κύριες νοσολογικές οντότητες της Ψυχιατρικής

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής , επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο