ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0730

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιαννούκας Αθανάσιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Μ. Ματσάγκας, Κ. Κάππας, Γ. Κούβελος, Α. Κουτσιαρής, Χ. Καραθάνος, Κ. Σπανός, Κ. Σταμούλης, Α. Ράπτης

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος της «ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» συνίσταται από διαλέξεις. Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται ανωτέρω. Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική.

Μέθοδοι αξιολόγησης.
Στη θεωρία – ύλη διαλέξεων:Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλήςεπιλογής.
Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διάρκειας 1 ώρας, και αποτελούνται από θέματα: Αιμοδυναμική των αρτηριο-φλεβικών επικοινωνιών, Αιμοδυναμική της οξείας και χρόνιας ισχαιμίας των κάτω μελών κ.α. (παραδείγματα είναι διαθέσιμα στον Οδηγό του μαθήματος). Εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων όπως περιγράφεται ανωτέρω.Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν όλοι οι φοιτητές.

Τελικός βαθμός
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται από το βαθμό των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος. Όλα τα παραπάνω είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές καθώς περιέχονται στον Οδηγό του μαθήματος που βρίσκεται αναρτημένος ηλεκτρονικά στο e-class.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό στοιχείο κατανόησης των μηχανισμών ανάπτυξης των αγγειακών παθήσεων. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην αναλυτική εισαγωγή των σπουδαστών σε αρχές ρευστομηχανικής – αιμοδυναμικής. Επίσης, αναφέρεται στη φυσιολογία αγγειακών παθήσεων. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του αγγειακού συστήματος και τους μηχανισμούς ανάπτυξης της νοσολογίας του. Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των βασικών αρχών αιμοδυναμικής παθοφυσιολογίας στις αγγειακές παθήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση βασικών αρχών Αιμοδυναμικής
• Έχει γνώση της παθοφυσιολογίας των αγγειακών παθήσεων
• Είναι σε θέση να διακρίνει την παθολογική κατάσταση
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις της Αιμοδυναμικής στην κλινική πράξη
• Αναλύει κλινικά συμπτώματα και σημεία.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να επιτελέσουν μια ομαδική εργασία.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_111/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41959376)
2. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 33093742)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Journal of VascularSurgery
2. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery
3. Journal of Vascular Research
4. Journal of Endovascular Therapy
5. Annals of Vascular Surgery
6. International Angiology


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο